INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZSH.271.2.2017                            Horodło dnia 01.09.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

W przetargu nieograniczonym na zadanie, pn: Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów na potrzeby projektu pt. ”Energia Kompetencji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, prowadzonym przez Zespół Szkół w Horodle.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 01.09.2017 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół w Horodle ul. Piłsudskiego 58, 22-523 Horodło.

Na wykonanie tego zamówienia „ Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów ćwiczeniowych„  zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 17 404 zł.

Do dnia 01.09.2017 r. do godziny 9.00 wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa (firmy) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto             w złotych

Termin wykonania

Termin płatności

Termin gwarancji

1.

P.U.H. MERITUM              
ul. Struga 29                       20-709 Lublin

16 990,29

04.10.2017 r.

Zgodnie z zapisami SIWZ tj.      30 dni

36 miesięcy

2.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół   
„CEZAS” Sp. z o.o.               
ul. Łęczyńska 37                20-309 Lublin                        

15 879,00

04.10.2017r.

Zgodnie z zapisami SIWZ tj.      30 dni

84 miesięcy