Spotkanie z przedstawicielem IPN

W dniu 18.11.2014r. Placówka SG w Horodle zorganizowała spotkanie z Leonem Popkiem – dr historii, organizatorem wystaw i sesji poświęconym dziejom Wołynia. Autorem i współautorem 21 książek i ponad 180 artykułów poświęconych głównie tematyce wołyńskiej. Miejscem spotkań były dwie szkoły Zespół Szkół w Horodle i Zespół Szkół w Strzyżowie.

Tematem wykładu była ,,Sytuacja ludności polskiej na Wołyniu w trakcie II wojny światowej’’, autor przybliżył również na czym polegała ekspedycja archeologiczna na Wołyniu w której udział wzięli funkcjonariusze kilku oddziałów Straży Granicznej. Funkcjonariusze placówki zaprezentowali również wystawę pt. ,,2014 rokiem Żołnierzy Wyklętych’’ zawierającą 40 biogramów cichych bohaterów często żyjących w ukryciu lub na obczyźnie w powojennych czasach. Wystawa do końca roku będzie prezentowana w kilku okolicznych szkołach.