,,Szlakiem Trudnej Historii”

 

Interdyscyplinarny Międzyszkolny Projekt Historyczny:

,,Szlakiem Trudnej Historii”

Polskie Podziemie Niepodległościowe-Żołnierze Wyklęci Ziemi Horodelskiej

 Projekt pod hasłem:  Szlakiem Trudnej Historii.  Polskie Podziemie Niepodległościowe – Żołnierze Wyklęci Ziemi Horodelskiej ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży, propagowanie i pogłębianie wiedzy na temat historii "Małej ojczyzny" oraz zachęcenie do podjęcia samodzielnej pracy nad poszukiwaniem swojej tożsamości narodowej.

Nadrzędnym celem projektu jest przybliżenie żołnierskich losów kpt. Karola Bojarskiego ,,Wygi”.

Uczestnikami  projektu są uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Horodle, Zespołu Szkół w Strzyżowie oraz cała społeczność Gminy Horodło.

Koordynatorami  projektu są nauczyciele: Arnold Bogowski. Anna Kozar, Agnieszka Łaskarzewska.

Patronat nad projektem sprawują: Wójt Gminy Horodło, Komendant Placówki SG Horodło, Dyrektorzy ZS w Horodle i Strzyżowie.

Patronat medialny: Kronika Tygodnia.

W ramach realizacji projektu podjęte zostaną następujące działania:

1.Wystawa historyczna ,, Polskie Podziemie Niepodległościowe.

2. Projekcja filmu historycznego ,, Historia Roja”.

3. Spotkanie młodzieży szkolnej z przedstawicielami Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.

4 . Konkurs wiedzowy – ,,Niezłomny, niepokorny, wyklęty. Kpt. Karol Bojarski ,, Wyga”.

5.  Konkurs poetycki ,,Mamy  prawo być dumni…”

6. Plebiscyt piosenki żołniersko-patriotycznej ,,Gdy zapłonął nagle świat….”

7. Uporządkowanie miejsc pamięci narodowej Gminy Horodło przez drużyny harcerskie ZS Horodło i ZS Strzyżów. Złożenie kwiatów, zapalenie zniczy.

 Uroczyste podsumowanie projektu odbędzie się 30 marca 2017r., w budynku Zespołu Szkół w Horodle.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH.