„Zdaniem obuwia”

W dniu 16 kwietnia 2014 r. w Zepsole Szkół w Horodle harcerze 2HDW i 2DHSG oraz uczniowie Zespołu Szkół przygotowali i wystawili dramę profilaktyczną p. t. „Zdaniem obuwia”.

Drama, w formie metafory, opowiada o problemie alkoholowym. Pokazane zostało do czego doprowadzić może alkohol w rodzinie i życiu młodego człowieka.

Drama skierowana była do uczniów Gimnazjum i Liceum. W przedstawieniu udział wzięli uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół.

Program profilaktyczny „Profilaktyka a Ty” w Zespole Szkół w Horodle realizowany jest w formie „Profilaktyka a Harcerstwo” przez harcerzy 2HDW i 2DHSG w Horodle.