Październik miesiącem bibliotek szkolnych

Propagowanie książek i rozwijanie czytelnictwa to, obok udostępniania, jedno z najważniejszych zadań biblioteki szkolnej. Odpowiednio dobrane formy popularyzacji wzbogacają pracę z książką i czasopismem, podnoszą ich atrakcyjność, sprzyjają właściwym doborom czytelniczym. Niesłabnącym od lat powodzeniem, zwłaszcza wśród uczniów klas młodszych, cieszą się konkursy czytelnicze. Tematyka ich jest różnorodna, poprzez znajomość przeczytanych lektur i wiadomości i umiejętności związane z korzystaniem z biblioteki i jej zbiorów. Konkursy są ciekawą formą rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów. Współzawodnictwo przyciąga dzieci, aktywizuje je. Dają one też możliwość upowszechniania celowo dobranych, wartościowych książek. W bibliotece organizowane są konkursy wiedzowe, literackie, plastyczne, jedno lub wieloetapowe. Bibliotekarz stara się, aby udział w nich mogli brać uczniowie o różnorodnych zainteresowaniach i uzdolnieniach. Zwycięzcy nagradzani są przeważnie nagrodami książkowymi, a uczestnicy pochwałą do wychowawcy   i w miarę możliwości, drobnymi upominkami.

W październiku w bibliotece szkolnej odbyły się następujące konkursy czytelnicze i plastyczne.

Konkurs plastyczny dla klas I „ Ulubiony bohater z mojej książki”

I miejsce – Zbirowska Majka

                   Romak Katarzyna

II miejsce – Łyczek Michał

                    Matwiejczuk Jakub

III miejsce- Gruszka Anna

                    Potaczało Małgorzata

            Konkurs czytelniczy dla klas II „Zabawy ze słowem”

I miejsce – Malinowski Martin

II miejsce- Sitarczuk Roksana

III miejsce Wróbel Amelia

Konkurs czytelniczy dla klas III „Zabawy ze słowem”

I miejsce – Gołębiowska Aleksandra

II miejsce – Aronowska Anna

III miejsce – Ciężka Klaudia

Konkurs czytelniczy dla klasy VI „ Kolory, liczby, imiona”

I miejsce- Czerepak Jakub

II miejsce- Hajkowski Tomasz

                   Jerzyna Paweł

III miejsce- Czajka Sławomir