„BUDUJEMY ŚWIAT DLA WSZYSTKICH”

DZIAŁANIA ANTYDYSKRYMINACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W HORODLE REALIZOWANE W  RAMACH TYGODNIA TOLERANCJI

"BUDUJEMY ŚWIAT DLA WSZYSTKICH"

20 listopada – 27 listopada 2015r.

Działanie

Odpowiedzialni

1.Przygotowanie gazetki tematycznej w holu szkoły na temat „Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka” oraz dyskryminacji ludzi.

 

Bibliotekarz

Nauczyciele języka polskiego

2.Zapoznanie z Konwencją Praw Dziecka-  zajęcia w bibliotece szkolnej na temat praw dziecka dla uczniów klasy II a i klasy V.

 

bibliotekarz

3. Łamanie praw dziecka w literaturze – zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów klas  I-III.

 

bibliotekarz

4. Wykonanie gazetek ściennych w klasach oraz bibliotece pod hasłem "Inni, ale tacy sami"

 

Wychowawcy IV-VI

bibliotekarz

5. Konkurs klasowy na plakat poświęcony prawom dziecka.

 

Wychowawcy klas II -VI, nauczyciel plastyki

6. Projekcja filmu "Mój biegun"

Nauczyciele języka polskiego oraz bibliotekarz

7. Pogadanka na temat religii świata

 

Katecheta

8. Czytanie baśni ""Brzydkie kaczątko", opowiadania  „Drożdżowy kluch” oraz innych dotyczących dyskryminacji dzieci .

 

Biblioteka szkolna i świetlica