„DOBRZE PRZEŻYTY STRES DZIAŁA NA TWOJĄ KORZYŚĆ!”

27 stycznia 2015 r. w Zespole Szkół w Horodle odbył się DZIEŃ BEZ STRESU. Celem imprezy przygotowanej przez Ewę Blacharz, Anetę Brzyską, Joannę Grzeszczuk i Jadwigę Jastrząb – Pakuła było ukierunkowanie środowiska szkolnego na działania profilaktyczne,  kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych poprzez zaprezentowanie sposobów radzenia sobie ze stresem oraz przybliżenie zagrożeń wynikających z zażywania szkodliwych środków psychoaktywnych.

Uczniowie Gimnazjum i Liceum mogli wysłuchać prelekcji pani Teresy Futymy – naczelnej pielęgniarek SP ZOZ Hrubieszów na temat bezpieczeństwa czasu wolnego, używek, narkotyków, dopalaczy, a także wykładu pani Justyny Szeląg – psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pt. „Jak radzić sobie ze stresem”. Prelekcjom towarzyszyły projekcje filmów poświęconych  sposobom kontrolowania stresu i wykorzystywania go jako stymulatora do działań. Osoby chętne mogły w praktyce wypróbować jeden ze sposobów walki ze stresem, a mianowicie aktywność fizyczną, biorąc udział w zajęciach ZUMBY, które poprowadziły instruktorki, panie: Jolanta Głowacz i Małgorzata Tyrka. Zakończeniem imprezy był słodki poczęstunek przygotowany przy współpracy z rodzicami.

Serdecznie dziękujemy za współpracę Szpitalowi Powiatowemu w Hrubieszowie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Hrubieszowie.