OBIETNICA ZUCHOWA

Dnia 06.11.2015r. o godz. 18.00 Zuchy z gromady "Leśne Skrzaty" złożyły Obietnicę Zuchową. Świadkami tej uroczystości byli: Pani Dyrektor Agnieszka Harpeniuk, Pan Dyrektor Arnold Bogowski, Rodzice i harcerze.
 Dzieci doskonale wywiązały się z powierzonych im zadań. Zuchy świetnie i pomyślnie przeszły wszystkie próby oraz wykazały się znajomością Prawa Zucha.
Dalszą częścią zbiórki był obrzęd złożenia Obietnicy zuchowej. Na totem oraz znaczek zuchowy z powagą wypowiadały słowa:
"Obiecuję być dobrym zuchem i zawsze przestrzegać prawa zucha".  
Po złożonej Obietnicy dzieci zostały pełnoprawnymi członkami ZHP.
Zbiórka zakończyła się spotkaniem przy ognisku. Była pieczona kiełbaska, piosenki i pląsy harcerskie.
Ten wieczór na długo pozostanie w pamięci małych zuchów.