Wycieczka do Hrubieszowa

        Dnia 17.04.2013r.uczniowie klas VI wzięli udział w wyjeździe do Hrubieszowa, podczas którego obejrzeli przedstawienie teatralne „Teatralne ABC” wystawiane przez Narodowy Teatr Edukacyjny. Zamierzeniem twórców było pokazanie widzom różnych sposobów przenoszenia sztuki na scenę: od teatru lalek poprzez teatr cieni, pantomimy do aktora w żywym planie. W dialogach pojawiła się także fachowa terminologia: reżyser, obsada, inscenizacja, dubler, epizod, dykcja, mimika, gest, barwa głosu, interpretacja itp. Spektakl poszerzył wiedzę uczniów z zakresu teatru. Przypomniał teatr grecki, cieni, lalkowy. Zwrócił uwagę, że praca aktora jest ciężka, że wiele czasu trzeba, żeby nauczyć się roli, interpretacji, dykcji.
Ponadto młodzież zwiedziła Cerkiew Prawosławną pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie, o której cennych informacji udzielił Ksiądz Proboszcz Jan Kot, który zaprezentował trzyrzędowy ikonostas oraz XVIII i XIX wieczne ikony. Zrekonstruowana została również ceremonia ślubna w obrządku prawosławnym.