Monitoring w szkole

 W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów pozyskujemy środki na wykonanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. W chwili obecnej otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2 700 złotych od Oddziału Regionalnego PZU SA w Lublinie. Mamy nadzieję, że znajdziemy jeszcze więcej ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć naszą inicjatywę. Czekamy na ewentualne propozycje.