Stwórzmy dzieciom optymalne warunki rozwoju

Nasza szkoła  za pośrednictwem Urzędu Gminy w Horodle przystąpiła do projektu systemowego Modernizacja  oddziałów  przedszkolnych  w ramach Poddziałania 9.1.1.  Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej i otrzymała ponad 170 tysięcy złotych dofinansowania na wyposażenie oddziałów przedszkolnych,  doposażenie placu zabaw,  stołówki szkolnej oraz sanitariatów.