PODSUMOWANIE AKCJI „GÓRA GROSZA”

     31 maja zakończyła się w naszej szkole XXI edycja ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.Od końca października z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w każdej klasie zbierane były drobne monety, które w czerwcu przekazane zostały na konto Towarzystwa „Nasz Dom”, pomagającego dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domu dziecka czy rodzinach zastępczych.

Przedszkolaki i uczniowie naszej szkoły nie zawiedli, każdy przyniósł tyle, ile mógł – w myśl zasady: „Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie”. W sumie zebraliśmy: 548,55 , z czego: 9217 jednogroszówek, 6424 dwugroszówek, 3146 pięciogroszówek, 474 dziecięciogroszówki, 356 dwudziestogroszówek i kilkadziesiąt monet o większych nominałach.

W akcję zaangażowali się zarówno uczniowie klas młodszych, którzy zbierali grosze od października, jak i uczniowie klas starszych, którzy włączyli się w zbiórkę dopiero od połowy maja.

Wyniki zbiórki pieniędzy w poszczególnych klasach przedstawiają się następująco:

KLASY MŁODSZE:
1. I klasa: 96,49 zł
2. 
oddział przedszkolny (grupa „Biedronki”) – 82,52 zł
3. III klasa: 59,84 zł
4. II klasa: 46,34 zł

KLASY STARSZE:
1.
klasa VIa: 82,14 zł
2. klasa VIb: 73,48 zł
3. klasa VIIIb: 34,07 zł
4. klasa V: 28,09 zł
5. klasa VIIa: 27,02 zł
6. klasa IV: 10,47 zł
7. klasa VII b: 7,08 zł

Serdecznie dziękujemy całej społeczności szkolnej za udział w akcji. To dzięki Waszej ofiarności możemy zrobić coś dla innych dzieci, dla których los nie był łaskawy.

Samorząd Uczniowski

gg2020-plakat-A2