Święto Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Horodle

        Jesienią tradycyjnie obchodzimy dzień Nauczyciela. W naszej szkole uroczysty apel rozpoczął się 13 października o godzinie 12.15. Cała społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi zebrała się w sali gimnastycznej.
Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych Pan Dyrektor Jan Hajkowski powitał gości, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów oraz rodziców. Szczególnie ciepło zwrócił się do emerytowanych nauczycieli, którzy w tym szczególnym dniu zaszczycili nas swoją obecnością.
        Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Pan Dyrektor wręczył 10 nauczycielom i 4 pracownikom szkoły nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, a także w pracy na rzecz szkoły.
Następnie zabrali głos zaproszeni goście – Pan Wicestrosta Leszek Czerwonka oraz Przewodniczący Rady Gminy Paweł Kłosiński. Sekretarz Gminy Horodła Grzegorz Jeżyna wręczył Panu Dyrektorowi Nagrodę Wójta Gminy Horodło.
       Po części oficjalnej wystąpiła młodzież z krótką, humorystyczną część artystyczną, złożyła tradycyjne życzenia i wręczyła kwiaty.