„Dzień Babci i Dziadka”

          Tradycją noworocznych życzeń dla najbliższych są organizowane w oddziałach przedszkolnych spotkania z Babciami  i  Dziadkami z okazji Ich Święta. Dzieci 6-letnie z grupy "b" przygotowały część artystyczną w formie: montażu słowno- muzycznego,  koncertu życzeń, scenki teatralnej obrazującej dzieci i ich ukochanych dziadków.
Uroczyste spotkanie odbyło się 25.01.2013r., o godz. 11.00. Babcie i Dziadkowie, szczęśliwi  i  dumni  ze  swoich  pociech,  oklaskiwali  małych artystów. Życzeniom  i uściskom nie było końca, a ofiarowane laurki i własnoręcznie wykonane  przez  dzieci  prezenty wycisnęły łzy z oczu seniorów.

Dzień Babci i Dziadka był okazją, aby podziękować im za Ich ciepło, miłość i dobroć.