Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2015/2016 odbyła się 1 września. Uczniowie wraz z nauczycielami w asyście pocztów sztandarowych wyruszyli na uroczystą mszę świętą. Niezwykle interesujące kazanie wygłosił ksiądz wikariusz, a zarazem nauczyciel religii w naszej placówce Piotr Skóra.

Po mszy świętej udaliśmy się do szkoły na dalsze uroczystości. Pan Dyrektor Arnold Bogowski powitał serdecznie zaproszonych gości, a wśród nich Pana Krzysztofa Bożka – Wójta Gminy Horodło, uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Następnie przedstawił organizację nowego roku szkolnego, w którym obowiązki wicedyrektora, sprawującego nadzór nad gimnazjum i liceum, przejął Pan Jan Hajkowski, a szkoły podstawowej Pani Agnieszka Harpeniuk. Dyrektor Arnold Bogowski, w krótkim przemówieniu inauguracyjnym, szczególnie ciepło powitał nowych uczniów i wyraził nadzieję na bliską współpracę z rodzicami w celu zapewnienia najlepszych warunków nauki.