WYCIECZKA DO LASU KLAS I

Dnia 29.05.2015 roku klasy I a i I b wybrały się na wycieczkę do lasu. Pogoda była piękna, a las – uroczy, mienił się pełną gamą zielonego koloru. W lesie rozpoznawaliśmy różne rodzaje drzew, liści, owoców. Naszym przewodnikiem był pan Marek Danilczuk, który w ciekawy sposób opowiadał nam o przyrodzie. Przeprowadził rozmowę z dziećmi i pomagał udzielić odpowiedzi na pytanie: Jak my powinniśmy zachować się w lesie, żeby na nas nie skarżyła się przyroda?
Później było wspólne odczytanie zasad obowiązujących podczas wycieczki do lasu:
– nie hałasujemy,
– nie rzucamy śmieci,
– nie zrywamy i nie depczemy niepotrzebnie roślin,
– nie śmiecimy,
– z wszystkimi zaobserwowanymi zwierzątkami (chrząszczami, mrówkami, motylami, itp.) obchodzimy się ostrożnie, nie niszcząc ich domów.

Podsumowaniem zajęć były słowa naszego przewodnika:

Lasy są otwarte dla wszystkich. Przebywając tu nie możecie jednak zapominać, że jesteście w lesie tylko gośćmi. Ten świat należy do roślin, grzybów, zwierząt i …bakterii.
Las służy nam, ale należy szanować jego prawa tak, aby służył również następnym pokoleniom – naszym dzieciom, wnukom, prawnukom i praprawnukom.
Z wycieczki wróciliśmy zmęczeni, ale pełni wrażeń i ochoty na kolejny spacer.

„Polskie lasy słyną z tego od stuleci
Że przychylne są dla dzieci
I na pewno każdy powie…
Że las to zdrowie.”
Bardzo dziękujemy panu Markowi Danilczukowi za ciekawe zajęcia w terenie