Kadra

KONSULTACJE NAUCZYCIELI W ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE

Lp.

Nauczyciel

Dzień tygodnia

Godziny

1.

Hajkowski Jan

wtorek

środa

7:30 – 8:00

14:05 – 14:35

2.

Bajerczak Katarzyna

wtorek

8:30 – 9:30

3.

Bartoszek Jadwiga

czwartek

piątek

8:50-9:40

7:30-8:00

4.

Bazylewicz Magdalena

poniedziałek

piątek

7:30 – 8:00

13:00 – 13:30

5.

Blacharz Ewa

poniedziałek

środa

11:40-12:10

12:10-12:40

6.

Harpeniuk Agnieszka

poniedziałek

12:30-13:30

7.

Janeczko Zbigniew

środa

9:35-10:35

8.

Jastrząb – Pakuła Jadwiga

wtorek

10:35 – 11:35

9.

Jerzyna Aleksandra

poniedziałek

piątek

9:40-10: 10

13:20-13:50

10.

Jerzyna Robert

wtorek

czwartek

12:00-12:30

10:25- 10:55

11.

Jeżyna Halina

środa

9:45-10:45

12.

Kamień Mirosław

czwartek

7:30 – 8:00

10:35-11:05

13.

Klamer Barbara

środa

9:35-10:35

14.

Klamer Irmina

środa

poniedziałek

7:30-8:00

9:40-10:10

15.

Kossowska Agnieszka

środa

13: 50 – 14:50

16.

Kozar Anna

poniedziałek

7:30-8:30

17.

Ks. Kruk Paweł

poniedziałek

12:10 -13:15

(co 2 tydz.)

18.

Kuczyńska Elżbieta

środa

12:15-13:15

19.

Kudła – Najuch Iwona

wtorek

środa

8:50-9:20

14:10 – 14:40

20.

Kulik Halina

wtorek

14:05 – 15:05

21.

Kusiak Anna

poniedziałek

10:30 – 11:35

22.

Łaskarzewska Agnieszka

środa

piątek

10:35 -11: 05

8:00-8:30

23.

Najuch Tomasz

środa

10:25-11:25

24.

Ks. Pachla Daniel

piątek

12:10 – 13:10

25.

Siemionek Iwona

piątek

12:15-13:15

26.

Stefaniak Monika

czwartek

10:00-10:30

27.

Ślązak Stanisława

czwartek

7:30 – 8:30

28.

Tuz Dariusz

czwartek

8:00- 8:30

11:20-11:50

29.

Wierzbicka Joanna

Wtorek

czwartek

12:30-13:00

13:00 -13:30

30.

Woroniewicz – Fornal Edyta

czwartek

14:00-15:00

31.

Wrona Marek

piątek

7:30 – 8:00

32.

Zbirowska Aneta

poniedziałek

12:15-13:15

33.

Zimon Marlena

wtorek

środa

9:40-10:25

9:25-9:40

 

DSC_3441male

Dyrektor: mgr inż. Jan Hajkowski
Wicedyrektor: mgr Edyta Woroniewicz – Fornal
Wicedyrektor: mgr Agnieszka Harpeniuk

Edukacja wczesnoszkolna:
5 – latki:
mgr Elżbieta Bielecka
6 – latki: mgr Halina Jeżyna
klasa 1: mgr Barbara Klamer
klasa 2: mgr Irmina Klamer
klasa 3: mgr Jadwiga Bartoszek

Katecheci: mgr Dariusz Tuz, mgr ks. Paweł Kruk, mgr ks. Daniel Pachla
Nauczyciele  języka  polskiego: mgr Agnieszka  Łaskarzewska,  mgr Ewa Blacharz, mgr Edyta Woroniewicz – Fornal, mgr Agnieszka Harpeniuk, mgr Agnieszka Kossowska
Nauczyciele  języka  angielskiego:  mgr  Anna   Kusiak,   mgr Aleksandra Jerzyna,  mgr Katarzyna Bajerczak
Nauczyciele języka rosyjskiego: mgr Iwona Kudła – Najuch, mgr Marzanna Szumska
Nauczyciele historii:  mgr Anna Kozar
Nauczyciel historii i teraźniejszości:  mgr Anna Kozar
Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie: mgr Agnieszka  Łaskarzewska, mgr Ewa Blacharz
Nauczyciele matematyki: mgr Aneta Zbirowska, mgr inż. Jan Hajkowski, mgr Marlena Zimon
Nauczyciel przyrody: mgr Stanisława Ślązak, 
Nauczyciele fizyki: mgr Tomasz Najuch
Nauczyciel chemii:  mgr Iwona Siemionek, mgr Halina Kulik
Nauczyciele biologii: mgr Iwona Siemionek, mgr Halina Kulik
Nauczyciel geografii:  mgr Jadwiga Jastrząb – Pakuła
Nauczyciel techniki: mgr Tomasz Najuch
Nauczyciele informatyki: mgr Zbigniew Janeczko, mgr Tomasz Najuch, mgr Elżbieta Kuczyńska
Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa: mgr Jadwiga Jastrząb – Pakuła, mgr Iwona Siemionek
Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości:  mgr Jadwiga Jastrząb – Pakuła
Nauczyciele  wychowania  fizycznego: mgr  Mirosław  Kamień,  mgr  Zbigniew  Janeczko, mgr Robert Jerzyna
Nauczyciel muzyki: mgr Robert Jerzyna
Nauczyciel plastyki: mgr Marzanna Szumska
Nauczyciel elementów wiedzy o funkcjonowaniu straży granicznej: płk Marek Wrona

Biblioteka SP: mgr Stanisława Ślązak
Biblioteka LO: mgr Agnieszka Kossowska

Pracownicy administracji i obsługi:
Sekretariat:
Emilia Błocian
Konserwatorzy: Jerzy Dańczuk, Dariusz Duma
Obsługa: Beata Bogowska, Iwona Kotiuk, Jadwiga Muszalska, Zofia Leśniak, Magdalena Bazylewicz, Bogumiła Niemczyk
Pracownicy stołówki: mgr Aneta Stasiak, Dorota Matwiejczuk, Justyna Potaczało

 

Dodaj komentarz