Kadra

DSC_3441male

Dyrektor: mgr inż. Jan Hajkowski
Wicedyrektor: mgr Edyta Woroniewicz – Fornal
Wicedyrektor: mgr Agnieszka Harpeniuk

Edukacja wczesnoszkolna:
5 – latki:
mgr Elżbieta Bielecka
6 – latki: mgr Ewa Kurzydłowska
klasa 1: mgr Halina Jeżyna
klasa 2: mgr Elżbieta Kuczyńska
klasa 3: mgr Irmina Klamer

Katecheci: mgr Dariusz Tuz, mgr ks. Piotr Skóra, mgr ks. Daniel Pachla
Nauczyciele  języka  polskiego: mgr Agnieszka  Łaskarzewska,  mgr Ewa Blacharz, mgr Edyta Woroniewicz – Fornal, mgr Agnieszka Harpeniuk, mgr Agnieszka Kossowska
Nauczyciele  języka  angielskiego:  mgr   Bartłomiej   Kusiak,   mgr  Anna   Kusiak,   mgr Aleksandra Jerzyna
Nauczyciele języka rosyjskiego: mgr Iwona Kudła – Najuch, mgr Marzanna Szumska
Nauczyciele historii:  mgr Anna Kozar, mgr Arnold Bogowski
Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie: mgr Arnold Bogowski, mgr Agnieszka  Łaskarzewska
Nauczyciel wiedzy o kulturze: mgr Agnieszka Kossowska
Nauczyciele matematyki: mgr Aneta Zbirowska, mgr inż. Jan Hajkowski, mgr Irmina Jonak, mgr Teresa Portka
Nauczyciel przyrody: mgr Stanisława Ślązak, 
Nauczyciele fizyki: mgr Tomasz Najuch
Nauczyciel chemii:  mgr Iwona Słupska
Nauczyciele biologii: mgr Iwona Słupska, mgr Joanna Grzeszczuk
Nauczyciel geografii:  mgr Jadwiga Jastrząb – Pakuła
Nauczyciel zajęć technicznych: mgr Tomasz Najuch
Nauczyciele informatyki: mgr Zbigniew Janeczko, mgr Tomasz Najuch, mgr Bartłomiej   Kusiak
Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa: mgr Iwona Słupska, mgr Jadwiga Jastrząb – Pakuła
Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości:  mgr Jadwiga Jastrząb – Pakuła
Nauczyciele  wychowania  fizycznego:  mgr  Aneta  Brzyska,  mgr  Mirosław  Kamień,  mgr  Zbigniew  Janeczko, mgr Robert Jerzyna
Nauczyciel muzyki: mgr Robert Jerzyna
Nauczyciel plastyki: mgr Marzanna Szumska
Nauczyciel elementów wiedzy o funkcjonowaniu straży granicznej: mgr mjr Mariusz Papierz
 

Biblioteka SP: mgr Stanisława Ślązak
Biblioteka GP i LO: mgr Agnieszka Kossowska
Świetlica:  mgr Joanna Grzeszczuk, mgr Jadwiga Bartoszek, mgr Barbara Klamer 

Pracownicy administracji i obsługi:
Sekretariat:
Emilia Błocian
Konserwatorzy: Jerzy Dańczuk, Dariusz Duma
Obsługa: Barbara Patyjewicz, Beata Bogowska, Iwona Kotiuk, Jadwiga Muszalska, Jolanta Kuczek, Zofia Leśniak
Pracownicy stołówki: mgr Aneta Stasiak, Dorota Matwiejczuk, Jadwiga Marzec, Justyna Potaczało
Pracownik gospodarczy:  Magdalena Bazylewicz

 

Dodaj komentarz