ŚLUBOWANIE KLAS I

        8 listopada odbyło się ślubowanie klas I szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego. Podczas ceremonii pierwszoklasiści, w obecności dyrekcji, zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli oraz starszych kolegów, złożyli ślubowanie. Następnie Pan dyrektor Jan Hajkowski dokonał aktu pasowania na ucznia dzieci z klasy I. Podczas części artystycznej pierwszaki zaprezentowały swoje talenty wokalne i recytatorskie.
Po uroczystości dzieci udały się do klasy na poczęstunek przygotowany przez rodziców i wspólnie z nimi spędziły miłe chwile.