święto drzewa

Po raz kolejny nasza szkoła  przystąpiła do  programu edukacyjno – ekologicznego pt. „Święto drzewa”, który poświęcony jest sadzeniu i ochronie drzew oraz popularyzacji znaczenia drzew w biosferze. Tegoroczne święto przebiega pod hasłem Drzewo Wolności”. Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku, którego inauguracją jest akcja sadzenia drzew co roku 10 października oraz wiele różnorodnych działań wokół drzew: festyny i pikniki, konkursy artystyczne i literackie, przedstawienia teatralne, koncerty, happeningi. Partnerem strategicznym programu są Lasy Państwowe, które służą pomocą. Udział w Święcie Drzewa pomaga w promocji działań proekologicznych i nawiązywaniu współpracy. Działania takie jak sadzenie drzew, zakładanie ogrodów, ochrona starych drzew, zbiórki makulatury to rzeczywiste działania na rzecz ochrony środowiska. Organizatorem tego przedsięwzięcia w naszej szkole była : nauczycielka przyrody i biblioteki  pani Stanisława Ślązak. Do akcji przystąpiły dzieci z całej placówki. Głównymi założeniami tematyki dotyczącej „Święta Drzewa”, było:

 • Wyrabianie w dzieciach emocjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego.
 • Rozwijanie postaw proekologicznych.
 • Zapoznanie z tematyką dotyczącą ochrony drzew oraz popularyzacją znanych gatunków drzew występujących na naszym terenie.
 • Zachęcanie do zaangażowaniu się w działaniu na rzecz ochrony środowiska
 • Ukazanie zalet drzewa dla człowieka i przyrody. 

W związku z przystąpieniem do akcji zrealizowaliśmy następujące zadania: 

 • Na korytarzu szkolnym przygotowaliśmy gazetkę informującą wszystkich uczniów o Święcie Drzewa.
 • Zorganizowaliśmy konkursy wiedzowe  dla uczniów klas IV-V pt. „Wyprawa do lasu” oraz plastyczne w dwóch kategoriach wiekowych pt.”Las widziany oczami dziecka” dla grupy przedszkolnej 5-6 -latków oraz klas I-III.
 • W bibliotece szkolnej odbyły się zajęcia  pt.”Dzieci przyjaciółmi lasu”.
 •  W bibliotece szkolnej zorganizowaliśmy spotkanie z leśniczym  panem Krzysztofem Gronkiem. Pan leśniczy opowiadał dzieciom o  charakterystycznych elementach budowy lasu, o potrzebie  ochrony lasu , jego mieszkańców, ciekawostkach z życia zwierząt, składzie gatunkowym lasu.
 • W klasie V na zajęciach z przyrody został zrealizowany temat pt.  „Lasy Polski .
 • Wraz z uczniami posadziliśmy na terenie przyszkolnym 10 berberysów, 20 świerków i 20 sosen , które otrzymaliśmy od Nadleśnictwa Strzelce

W obecności pani dyrektor Agnieszki Harpeniuk oraz pana leśniczego zostały wręczone dyplomy i nagrody za czołowe miejsca zajęte w konkursach wiedzowych i plastycznych. Wszystkie dzieci otrzymały od pana leśniczego znaczki „ Przyjaciele lasu” oraz wykazały wielkie zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie obchodów „Święta drzewa”.

Nasze działania uwieczniliśmy na zdjęciach . A tak wyglądają wyniki konkursów :

 Konkurs plastyczny „Las widziany oczami dziecka”:

grupa 5-6 latków

I miejsce – Magdalena Sobiłło

II miejsce Anna Gruszka

III miejsce -Tomasz Aronowski

Wyróżnienie- Antosia Gołębiowska

Klasy I-III

I miejsce -Aleksandra Gołębiowska

                 Błażej Wlach

II miejsce- Julka Wojciechowska

III miejsce- Aleksandra Szumiata

Wyróżnienie- Michał Bednarczuk

                       Roksana Sitarczuk

Konkurs wiedzowy dla klas IV-V:

I miejsce – Julka Rudawska

II miejsce –Małgorzata Mochnaczewska

                   Aleksandra Borsukiewicz

III miejsce- Izabela Mrozowska