Nagrody na dzień wiosny

23 marca, podczas Dnia Stresu, wręczono nagrody za udział w konkursach organizowanych przez Samorząd Uczniowski Gimnazjum i Liceum.
Gimnazjum: w konkursie na ,,najładniejszy stroik bożonarodzeniowy”: pierwsze miejsce zajęła klasa II, drugie – klasa I, zaś trzecie exequo: III a i III b. W konkursie na ,,najpiękniejszy stroik wielkanocny” pierwszą nagrodę przyznano klasie I, drugą klasie II, trzecią klasie IIIb.
Liceum: w konkursie na ,,najładniejszy stroik bożonarodzeniowy”: pierwsze miejsce zajęła klasa III, drugie – klasa II , zaś trzecie I. W konkursie na ,,najpiękniejszy stroik wielkanocny” pierwszą nagrodę przyznano klasie I, drugą klasie III, trzecią klasie II. 
Wszystkie uczestniczące w konkursach klasy nagrodzono dyplomami, a zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali nagrody rzeczowe.