LEKCJA FIZYKI, HISTORII I WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W LUBLINIE

     Dnia 16 września 2022r. uczniowie klas: siódmej, ósmych oraz pierwszej i drugiej LO Zespołu Szkół w Horodle  uczestniczyli w „62 Pokazach z Fizyki” zorganizowanych przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego  Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej. Pokazy z fizyki zostały przygotowane przez pracowników naukowych. Zaprezentowano prawa i zasady fizyczne z działów: „Elektrostatyka”, „Ruch obrotowy”, „Hydrostatyka – płyny” i „Optyka – światło i oko”. Ciekawie zaprezentowane doświadczenia zrobiły duże wrażenie na uczniach, jak również na opiekunach.
   Bardzo ciekawym miejscem, które zobaczyli i zwiedzili nasi uczniowie, jest Państwowe Muzeum na Majdanku powstałe w listopadzie 1944 roku na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego. Misją Muzeum jest pielęgnowanie pamięci i rozwijanie edukacji historycznej o okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie, w szczególności poprzez upamiętnianie ofiar, ochronę obiektów oraz dokumentowanie historii obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze.
   Kolejnym ciekawym punktem tego wyjazdu był aktywny udział uczniów w zajęciach prowadzonych przez trenerów w parku trampolin „Akropark”. Pod okiem wykwalifikowanych instruktorów uczniowie mogli nauczyć się przeróżnych ewolucji, skoków, salt, jak również aktywnie spędzić czas.