SERCE NA NAKRĘTKI

   Już jest! Pojemnik na nakrętki stanął przed murami naszej szkoły. Inicjatywę Samorządu Uczniowskiego SP wsparł sam Wójt Gminy Horodło, Pan Krzysztof Bożek, fundując szkole zakup metalowego pojemnika w kształcie serca, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Kontynuujemy zatem naszą akcję zbierania nakrętek dla hospicjum Santa Galla w Łabuniach jednocześnie dołączając się do zbiórki na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia prowadzonej w naszej szkole przez Szkolne Koło Caritas. Zachęcamy wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły do przyłączenia się do akcji. Razem możemy nieść pomoc innym ze zdwojoną mocą. Przyświeca nam tylko jedno motywacyjne hasło: „Im więcej, tym lepiej!”. Zadbamy przy tym o otaczające nas środowisko. Podejmijmy razem wyzwanie i napełniajmy serce nakrętkami! 
Samorząd Uczniowski SP