WSPÓLNIE CZCIMY NIEPODLEGŁOŚĆ!

     Społeczność Zespołu Szkół w Horodle w dniach 6 – 7 listopada 2019 r. gościła uczestników XXV Wileńskiej Sztafety Niepodległości.
     „Biegnąc dla Ojczyzny” młodzież z Wilna i okolic postanowiła uczcić jubileusze: 101 rocznicę odzyskania Niepodległości oraz 450 rocznicę Unii Lubelskiej. Trasa sztafety wiedzie od Lwowa przez Horodło – Kodeń – Janów Podlaski – Narewkę – Sokółkę – Giby – Kopciowo – Druskienniki – Ejszyszki – Koniuchy – Soleczniki – Zułów – Powiewiorkę aż do Wilna na Rossę.
     Uczestnicy sztafety to uczniowie i studenci o polskich korzeniach należący do Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej, nad którym opiekę sprawuje ks. hm. Dariusz Stańczyk (proboszcz parafii w Tobolsku). W tej szczytnym przedsięwzięciu wsparli biegaczy uczniowie z Zespołu Szkół w Horodle, pokonując wraz z nimi odcinek trasy.
    Serdecznym przyjęciem postarano się docenić wysiłek naszych rodaków z Litwy i oddać szacunek przyświecającej im idei.