NARODOWE CZYTANIE 2018.

    Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
    Rok Niepodległości zaowocował wyborem powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”, której problematyka w sto lat po napisaniu, jest nadal aktualna.
Akcję czytelniczą w Zespole Szkół w Horodle przeprowadzono w piątek 7 września w dwóch grupach wiekowych. Uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej, III gimnazjum oraz I, II i III liceum, zgromadzeni na korytarzu szkolnym, mieli okazję poznać sylwetkę Stefana Żeromskiego, genezę i znacznie „Przedwiośnia”. Wysłuchali mini – wykładu pana Arnolda Bogowskiego o formowaniu się granicy polskiej po 1918 roku, a następnie usłyszeli fragmenty „Przedwiośnia” pięknie odczytane przez nauczycieli i uczniów. Podobny scenariusz miało spotkanie dla klas IV – VI. Młodsi uczniowie słuchali z uwagą fragmentu o dzieciństwie Cezarego Baryki i chętnie odpowiadali na pytania do tekstu.
    Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy za rok!