PATROL PIESZY MATURZYSTÓW

14 lutego 2018 r. uczniowie klasy III liceum odbyli kolejne zajęciach terenowe, zorganizowane w ramach innowacji pedagogicznej „Straż graniczna” . Trasa patrolu liczyła łącznie 7,5 kilometra. Tym razem licealiści wykonywali zadania w trudnym,  pagórkowatym terenie, z uwzględnieniem stromych podejść, podczas których wykorzystywano  linę do asekuracji. Każdy próbował wspinaczki na szczyt wzgórza, ćwiczono także szybkie zejście w dół. 
Ostatnie zadanie – pokonanie na czas pozostałości Grodziska Horodelskiego – uczestnicy patrolu wykonali z zapasem czasowym, co było możliwe dzięki bardzo dobrej koordynacji i umiejętności współdziałania w małym zespole.
Serdeczne podziękowania dla Pani  Justyny Seredyńskiej,  za zorganizowanie kuchni polowej i przygotowanie posiłku regeneracyjnego.