BEZPIECZNIE NA WSI – NIEBEZPIECZNE ATRAKCJE W WAKACJE

21marca2016r. w klasach I-III odbyło się spotkanie z panem Jackiem Mielniczukiem przedstawicielem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Hrubieszowie.

  Celem spotkania było promowanie wśród dzieci pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich oraz poszerzanie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym.

Uczniowie byli również zachęcani do udziału w konkursie plastycznym o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom dzieci występującym w okresie letnim w gospodarstwie rolnym.