Profilaktyczne spotkanie ze strażakiem w świetlicy szkolnej

15 kwietnia 2015r. grupa świetlicowa brała udział w spotkaniu z przedstawicielem straży pożarnej. Celem spotkania było nabycie umiejętności odpowiedniego zachowania podczas pożaru, utrwalenie numeru alarmowego do Straży Pożarnej, wzbogacenie wiadomości dzieci na temat ochrony przeciwpożarowej, zapoznanie z pracą strażaka oraz budzenie szacunku dla pracy strażaków.

            W trakcie spotkania asp. Damian Lemiński zaznajomił dzieci z pracą zawodową strażaka, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pożaru. Dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach należy wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych. Pan strażak wspólnie z uczniami utrwalił znajomość numerów alarmowych do straży pożarnej, wyjaśnił w jaki sposób zgłosić pożar lub zagrożenie pożarowe. Opowiedział uczniom o akcjach ratowniczych i humanitarnych, w których uczestniczył. Dodatkowo uczestnicy spotkania poznali nieco więcej szczegółów dotyczących pracy strażaka, np. dowiedzieli się co robi strażak jak "nic nie robi", co trzeba zrobić, aby zostać strażakiem, jakie są stopnie strażackie. Na zakończenie dzieci wręczyły panu strażakowi laurki.