Wycieczka do Ochotniczej Straży Pożarnej w Horodle

9 kwietnia 2015r. grupa 5‑latków wraz z wychowawczynią p. Elżbietą Kuczyńską i grupa 6‑latków z wychowawczynią p. Jadwigą Bartoszek była na wycieczce w Ochotniczej Straży Pożarnej w Horodle.

      Dzięki uprzejmości p. Damiana Lemińskiego dzieci miały okazję zobaczyć z bliska jak wygląda praca strażaków,  poznały sprzęt pożarniczy stanowiący wyposażenie jednostki straży pożarnej oraz oglądały wozy strażackie. Dzieci mogły usiąść za kierownicą, przymierzyć hełm strażacki, spróbować potrzymać wąż strażacki. Przedszkolaki zapoznały się z zadaniami realizowanymi przez straż pożarną, sposobami alarmowania oraz zachowania się w przypadku zagrożenia. Dzieci utrwaliły sobie numer telefonu do Straży Pożarnej – 998 i numer alarmowy – 112. Po takiej wycieczce wszystkie dzieciaki zgodnie przyznały, że ten zawód bardzo im się podoba, a niejedno dziecko w przyszłości chciałoby pracować w straży pożarnej.