Zajęcia terenowe zbiologii i geografii

    Dnia 7 czerwca 2013 roku uczniowie klasy 3A i 3B gimnazjum uczestniczyli w zajęciach terenowych z biologii i geografii, opiekunami na zajęciach były Panie: p. Jadwiga Jastrząb – Pakuła, p. Joanna Grzeszczuk, p. Ewa Blacharz oraz p. Aneta Brzyska.
     Pierwsza część zajęć odbyła się w Oczyszczalni Ścieków w Hrubieszowie, gdzie uczestnicy poznali proces technologiczny oczyszczania ścieków oraz zwiedzili oczyszczalnię .
    W drugiej części zajęć młodzież udała się na wieżę widokową w Gródku gdzie mieli możliwość obserwacji Nadburzańskiego Obszaru  Chronionego  Krajobrazu  oraz  poznali ścieżkę historyczno – przyrodniczą „Królewski Kąt”. Uczniowie zapoznali się z wcześniej przygotowanymi informacjami na temat ścieżki.
    Na koniec zajęć organizatorzy przygotowali słodki poczęstunek dla uczestników zajęć.