Próbna Ewakuacja Przeciwpożarowa

     Dnia 24. 09. 2014 w Zespole Szkół w Horodle odbyła się próbna ewakuacja przeciwpożarowa placówki. W akcji uczestniczyły jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Horodle. Całość działań zabezpieczona została przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w Horodle i Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie.

     Dyrektor Zespołu Szkół w Horodle składa serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji tego wydarzenia następującym osobom:
1. Wójtowi Gminy Horodło mgr Krzysztofowi Bożkowi
2. Komendantowi PSP Hrubieszów – bryg. mgr. inż Piotrowi Kierepce
3. Komendantowi PSG w Horodle – ppłk Markowi Wronie
4. Naczelnikowi OSP w Horodle – Wiesławowi Lemińskiemu
5. Damianowi Lemińskiemu – aspirantowi PSP Hrubieszów
6. Państwu Dorocie i Tomaszowi Romakom – kierownikom Niepublicznego Zakłau Opieki Zdrowotnej w Horodle
7. Panu Jerzemu Dańczukowi
8. Pani Annie Dańczuk
9. Panu Pawłowi Bednarczukowi
10. Panu Arkadiuszowi Fedaczyńskiemu
11. Panu Dariuszowi Tuzowi
12. Pani Magdalenie Bazylewicz
13. Panu Ziemowitowi Jankiewiczowi
oraz całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Horodle.