ANNA ARONOWSKA – NASZĄ STYPENDYSTKĄ!

     W dniu 20 lutego 2023 roku w Urzędzie Wojewódzkim  w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Do grona 313 najlepszych uczniów szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego należy uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Horodle –       Anna Aronowska.
     Jesteśmy dumni z tego sukcesu.