ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

   1 września 262 uczniów rozpoczęło naukę w Zespole Szkół w Horodle. Inaugurację poprzedziła msza św. w kościele parafialnym. Następnie wszyscy spotkali się na uroczystym apelu przed budynkiem szkoły.
   Pan Dyrektor Jan Hajkowski powitał przybyłych uczniów, nauczycieli, rodziców, a także zaproszonych gości: Pana Krzysztofa Bożka – Wójta Gminy Horodło oraz Pana mjr Krzysztofa Paszko – Komendanta Placówki Straży Granicznej.
   W swoich przemówieniach zarówno Pan Dyrektor jak i Pan Wójt życzyli naszym podopiecznym wspaniałych ocen w szkole oraz sukcesów w zdobywaniu wiedzy, a nauczycielom cierpliwości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Szczególnie ciepłe słowa skierowano do uczniów, którzy pierwszy raz przekroczyli próg naszej szkoły.
    Po części oficjalnej wszyscy z entuzjazmem udali się do klas na spotkania z wychowawcami.