WYCIECZKA DO MASŁOMĘCZA

  3 czerwca 2022 r. dzieci z grup przedszkolnych wraz z wychowawczyniami udały się do Wioski Gotów.
     Na początku zwiedzaliśmy z przewodnikiem rekonstrukcję krainy Gotów: chatę garncarza, kowala, tkacza. Potem mogliśmy pod okiem mistrza nauczyć się władania mieczem i strzelania z łuku. W czasie warsztatów lepiliśmy garnki z gliny i wykonywaliśmy korale z modeliny. Na zakończenie odbyły się zawody: rzucanie polanem do celu, przeciąganie liny oraz slalom z garnkiem wypełnionym wodą. Gdy już byliśmy zmęczeni i głodni organizatorzy poczęstowali nas pyszną kiełbaską prosto z ogniska.
    Była to prawdziwa lekcja historii na świeżym powietrzu.