„I KNOW ENGLISH”

W ramach Światowego Dnia Języka Angielskiego obchodzonego 23 kwietnia, uczniowie klasy II i III szkoły podstawowej wzięli udział w szkolnym konkursie językowym
I know English”, który odbył się 26 kwietnia. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykazać się znajomością słownictwa poznanego w bieżącym roku szkolnym (zarówno
w zakresie podstawowym jak i rozszerzonym), przystępując do testu pisemnego.
Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu:

KLASA II
I miejsce: Dawid Zieliński
II miejsce: Kuba Szczuc
III miejsce: Ksawery Kudrel

KLASA III
I miejsce: Milena Śmiałko
II miejsce: Hanna Jeżyna
III miejsce: Maja Podolak

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy, odwagi i chęci sprawdzenia swoich umiejętności językowych oraz życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy również wydawnictwu językowemu „Macmillan” za ufundowanie nagród konkursowych.