WIZYTA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

     3 marca br. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odwiedził naszą szkołę.
     Pan minister wyraził duże uznanie dla działań władz lokalnych i dyrekcji placówki za zorganizowanie pomocy dla uchodźców. Podkreślił, że jesteśmy szczególnym miejscem, oddaliśmy na potrzeby uchodźców, w tym dzieci ukraińskich, salę gimnastyczną i potrafimy uczyć się stacjonarnie w sąsiedztwie punktu recepcyjnego.
    Podczas wizyty minister Przemysław Czarnek spotkał się  z Wójtem Horodła Krzysztofem Bożkiem oraz Dyrektorem Zespołu Szkół Janem Hajkowskim. Rozmawiał także z uchodźcami, którzy obecnie przebywają w punkcie recepcyjnym. Naszą szkołę odwiedziła również Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty oraz Pani Monika Żur – Dyrektor Delegatury w Zamościu.

Informacja na stronie ministerstwa