ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

    Niektórzy myślami są już przy maturze, inni stawiają  w murach szkoły pierwsze kroki i poznają kolegów, ale wszystkich łączy jedno – rozpoczęli właśnie rok szkolny 2021/2022.
   Uroczystość poprzedzona została mszą świętą w kościele św. Jacka, a następnie była kontynuowana w sali gimnastycznej, gdzie Dyrektor szkoły Pan Jan Hajkowski powitał serdecznie Wójta Gminy Horodło Pana Krzysztof Bożka, nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników  szkoły.
   Zarówno Pan Wójt, jak i Pan Dyrektor w swoich przemówieniach życzyli uczniom powodzenia, jak najlepszych ocen, jak najmniej problemów i smutków. Skierowali do dzieci i młodzieży słowa zachęty do owocnej nauki.  Zadeklarowali także swoją pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach zarówno uczniom, nauczycielom, jak i rodzicom.
  W trakcie inauguracji Pan Wójt wręczył akt powierzenia stanowiska dyrektora szkoły Panu Janowi Hajkowskiemu, który z kolei przedstawił swoich zastępców – Panią  Agnieszkę  Harpeniuk oraz Panią  Edytę  Woroniewicz – Fornal, a także  nowego nauczyciela przedmiotu „Elementy wiedzy o funkcjonowaniu straży granicznej”, którym jest Pan płk Marek Wrona.
  Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami w klasach.