ZAPRASZAMY DO NAUKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W HORODLE

    Zapraszamy do nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Horodelskiej w Horodle w klasie językowej z rozszerzoną ilością godzin z przedmiotów: język polski i język angielski. Dodatkowo rozszerzona jest także biologia w związku z dużym zapotrzebowaniem na rynku pracy na zawody medyczne.
  W roku szkolnym 2021/2022 będzie również kontynuowana innowacja pedagogiczna w zakresie funkcjonowania Straży Granicznej w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
 Poniżej przedstawiamy terminarz rekrutacji do klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Horodle.

Terminarz rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego
w Horodle na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna: ART.25 UST.3 Ustawy Prawo Oświatowe oraz § 11baa ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ( Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

Data

Rodzaj czynności

17.05.2021 r. – 31.05. 2021

Złożenie wniosku o przyjęcie do liceum.

25.06.2021 r. – 14.07. 2021

 

Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

22.07.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

23. 07.2021 – 30.07.2021 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

02. 08. 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.