HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KL. VIII

Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy według kolejności w dzienniku:

Grupa I- uczniowie od numeru 1 do 8;  wszystkie zajęcia w sali 25

Grupa II- uczniowie od numeru 9 do 16;  wszystkie zajęcia w sali 27

Grupa III- uczniowie od numeru 17 do 23;  wszystkie zajęcia w sali 22