PAMIĘTAMY O NASZEJ HISTORII

W październiku i listopadzie tego roku społeczność Zespołu Szkół
w Horodle brała udział w ogólnopolskich akcjach kultywujących wartości patriotyczne:

„Szkoła pamięta orazSzkoła do hymnu.

Przedsięwzięcia te były inicjatywą Ministra Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży.