ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

22 czerwca 2018 r. odbyło się  oficjalne zakończenie roku szkolnego 2017/2018 r. Uroczystość rozpoczęła się mszą św.  w kościele parafialnym. Następnie cała społeczność szkolna spotkała  w sali gimnastycznej na apelu podsumowującym całoroczną pracę.
Dyrektor Zespołu Szkół w Horodle – pan Jan Hajkowski w swoim przemówieniu przypomniał największe sukcesy mijającego roku, wymienił dokonane inwestycje, dziękując obecnym na uroczystości – wójtowi Gminy Horodło – panu Krzysztofowi Bożkowi oraz Przewodniczącemu Rady Gminy – panu Pawłowi Kłosińskiemu za życzliwość i wsparcie. Szczególne słowa uznania skierował też do nauczycieli i rodziców, dziękując za efektywną współpracę i zaangażowanie w życie szkoły.  W swoim wystąpieniu pan dyrektor pogratulował uczniom wyników w nauce i życzył udanych wakacji. Następnie wręczone zostały świadectwa z wyróżnieniem i nagrody za wysokie wyniki w nauce, pracę na rzecz szkoły, osiągnięcia sportowe oraz statuetki „Oskarów” dla uczniów osiągających czołowe miejsca w konkursach i zawodach na szczeblu powiatowych.