SZKOŁA WOLNA OD UŻYWEK

     W ramach programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, uczniowie I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Horodle przystąpili do konkursu na projekt edukacyjny „Szkoła wolna od używek”.
    Projekt ma na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Grupa projektowa przygotowała dwa happeningi:
15.03.18 w Bibliotece Publicznej w Horodle oraz 22.03.18 w Zespole Szkół w Horodle. W ich trakcie można było zapoznać się z prezentacją multimedialną, filmem oraz wziąć udział w quizie wiedzy.