KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ GRĘ PLANSZOWĄ DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

 

 

 

Organizatorami konkursu są nauczyciele języków obcych
w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle.

Cele konkursu:

 • promowanie nauki języków obcych poprzez zabawę,
 • popularyzowanie zapomnianej nieco rozrywki jaką są gry planszowe i towarzyskie
  w kontekście gier komputerowych,
 • zaprezentowanie pomysłowości i talentu plastycznego uczniów.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. IV – VII.
 2. Tematyka gry – gra planszowa o dowolnej treści tematycznej służąca do nauki
  i powtarzania słówek lub zagadnień gramatycznych z języka obcego nauczanego
  w szkole (tj. język angielski lub język rosyjski).
 3. Technika wykonania prac jest dowolna, format również dowolny.
 4. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej: tytuł, instrukcję w języku polskim, planszę, pionki do gry i pudełko.
 5. Każda gra zgłoszona w konkursie może być pracą wykonaną własnoręcznie lub
  z pomocą osób dorosłych.
 6. Uczestnicy mogą wykonać i zgłosić do konkursu tylko jedną grę  planszową.
 7. Ocenie podlegać będzie: poprawność językowa, kreatywność, staranność wykonania oraz estetyka pracy.
 8. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Przewidziane są nagrody za I, II i III miejsce.
 9. Termin składania prac konkursowych: do 26 marca 2018 r. (poniedziałek).
 10. Powołana komisja konkursowa oceni wykonane gry i wyłoni zwycięzców.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2018 r.

Wybrane prace konkursowe (gry) pozostaną w szkole i posłużą uczniom do nauki i zabawy.