Przedszkolaki poznają bajki

           W Zespole Szkół w Horodle w oddziałach przedszkolnych w grupach dzieci młodszych i starszych realizowany jest projekt edukacyjny ,,W świecie baśni i bajek''.
W ramach realizacji projektu prowadzone są cykliczne zajęcia wprowadzające dzieci w świat baśni i bajek metodą projektu.
           W październiku i listopadzie odbywało się codzienne czytanie bajek i baśni przez nauczycieli oddziałów przedszkolnych, gościnnie w akcję czytania włączyła się pani dyrektor Agnieszka Harpeniuk oraz rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów.
Odbywały się spotkania z bibliotekarką szkolną a także wizyty dzieci w bibliotece szkolnej. W oparciu o wysłuchane bajki dzieci tworzyły teatrzyki kukiełkowe.
            Poznawanie bajek i baśni rozbudziło wielką ciekawość u dzieci , chętnie słuchają czytanych bajek, odwiedzają bibliotekę , tworzą małe formy teatralne.