KONKURS PLASTYCZNY ”PORTRET ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

mikolaj

Serdecznie zapraszamy dzieci z klas I-III do udziału w konkursie plastycznym pt. ”Portret Świętego Mikołaja”.

 I. Cele konkursu :
● podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych,
● rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej,
● rozwijanie wrażliwości estetycznej.

II. Regulamin konkursu:
● Konkurs skierowany do uczniów szkoły podstawowej klas I-III uczęszczających do świetlicy szkolnej.
● Forma prac dowolna.
● Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub zbiorowo- maksymalnie po 2 osoby.
● Komisja, oceniając prace, będzie brała pod uwagę pomysłowość, oryginalność oraz estetykę wykonania.
● Prace należy składać w świetlicy szkolnej do 6 grudnia 2016r.
● Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko wykonawcy, klasa.

CZEKAJĄ NAGRODY I DYPLOMY

                                                                  ZAPRASZAMY!!!       

                                                                 Organizator: Świetlica szkolna