Udział naszych licealistek w konkursie recytatorskim języka rosyjskiego.

W dniu 17 marca 2014r. w Zespole Szkół Ekonomicznych I III LO im. Władysława Andersa w Chełmie odbył się VI Wojewódzki Konkurs Recytatorski poezji Rosyjskiej pod Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty . Instytutu  Filologii Słowiańskiej UMCS  w Lublinie oraz Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego.
Komisja w ocenie brała pod uwagę następujące kryteria:
Dobór repertuaru ,interpretacje utworu. Poprawność  językową środki artystyczne, opanowanie tekstu ,ogólny wyraz artystyczny.
W tym roku pierwszy raz w tym konkursie udział wzięły trzy nasze uczennice z klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Horodle w składzie:
Kinga Jasina, która recytowała wiersz Aleksandra  Błoka  „Niespodziewana  radość”,
Klaudia Niedżwiedż  z wierszem  Anny Achmatowej „Pieśń ostatniego spotkania” oraz
Aleksandra Wikło, która zaprezentowała utwór  Michaiła Lermontowa „ Wychodzę sam na drogę”.
Wybrane wiersze uczennice recytowały w języku rosyjskim. Uczennice do konkursu przygotowały mgr Marzanna Szumska i mgr Iwona Kudła – Najuch.