70 –TA ROCZNICA ŚMIERCI KPT. KAROLA „WYGI” BOJARSKIEGO

     W dniach 23 – 24 kwietnia w Horodle odbyły się uroczystości upamiętniające 70 – rocznicę śmierci Karola „Wygi” Bojarskiego.  Inauguracja obchodów, w które czynnie włączyli się uczniowie i nauczyciele naszej szkoły,  miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury. Organizator uroczystości – Wójt Gminy Horodło powitał zgromadzonych gości, a następnie oddał głos pomysłodawcy imprezy i prowadzącemu spotkanie – Panu Dariuszowi Tuzowi, który zaprezentował program uroczystości i zaprosił zgromadzonych do obejrzenia wystawy obrazów kuzynki kpt. Bojarskiego Pani Brygidy Serafin i wysłuchania koncertu piosenek patriotycznych przygotowanych przez uczniów naszej szkoły pod kierownictwem  Pana Roberta Jerzyny. Wzruszający koncert w wykonaniu Aleksandry Ciężkiej, Małgorzaty Mochnaczewskiej, Izabeli Mrozowskiej, Julii Rudawskiej, Aleksandry Rydel, Wiktorii Sułkowskiej, Pawła Jerzyny oraz Katarzyny Charatynowicz okazał się doskonałym wprowadzeniem do kolejnego punktu uroczystości, jakim była prezentacja multimedialna poświęcona Karolowi „Wydze” Bojarskiemu. Rzetelny rys biograficzny, uzupełniony o liczne fotografie przygotowany przez uczniów naszego Gimnazjum – Katarzynę Mochnaczewską, Natalię Stepaniuk, Daniela Gołębia, Dawida Sarzyńskiego, Bartosza Szargana pod okiem Pani Anny Kozar – pozwolił zgromadzonym, a zwłaszcza młodzieży, poznać sylwetkę
kpt. Bojarskiego. Informacje przedstawione w trakcie prezentacji znakomicie uzupełnił referat Pana Jerzego Krzyżewskiego przedstawiający wojenne losy Karola „Wygi” Bojarskiego i nieznane fakty związane z walką partyzancką w powiecie hrubieszowskim. W kolejnej części spotkania zaproszeni goście, a także licznie przybyli mieszkańcy Horodła i okolic, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Horodle mogli wysłuchać poruszającego serca koncertu muzyki patriotyczno – wojskowej w wykonaniu zespołu „Floripari” z Krakowa, w którym wystąpił m.in. aktor grupy Loch Camelot – Łukasz Kozub.

Drugi dzień uroczystości rozpoczął się od wystawienia przy pomniku poległych żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich oraz przy grobie kpt. Bojarskiego warty harcerzy z 2 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej działającej przy naszej szkole. Następnie odbyła się msza święta w intencji śp. Karola Bojarskiego celebrowana przez proboszcza parafii Horodło ks. Kanonika Henryka Krukowskiego
w asyście pocztów sztandarowych Zespołu Szkół w Horodle i Zespołu Szkół w Strzyżowie oraz sztandaru Armii Krajowej, w oprawie muzycznej Orkiestry Wojskowej z Lublina. Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy zgromadzeni w uroczystym pochodzie udali się na cmentarz parafialny, by tam odmówić modlitwę za poległych w walce o Ojczyznę, a także  przy akompaniamencie werbla złożyć kwiaty  na grobie Karola „Wygi” Bojarskiego. Wygrana na trąbce pod koniec uroczystości melodia „Śpij Kolego” wywołała chwilę zadumy nad losem żołnierza wyklętego, ale niezłomnego, który poświęcił życie walcząc o Ojczyznę wolną i suwerenną.