Pierwszy Dzień Wiosny w Szkole Podstawowej

Dnia 23 marca 2016 roku tradycyjnie jak co roku uczniowie Naszej Szkoły przywitali wiosnę. Dzieci pod kierunkiem opiekunek  Samorządu Uczniowskiego pani Stanisławy Ślązak i pani Jadwigi Bartoszek  przygotowały program artystyczny mający umilić uczniom i nauczycielom ten szczególny dzień w roku  kiedy nie ma zajęć lekcyjnych. Obchody dnia wiosny rozpoczęły się  od wcielenia się uczniów klasy VI w rolę pedagogów.

Przewodnicząca SU przedstawiła nam skład nowego Grona Pedagogicznego:

p. dyrektor Agnieszka Harpeniuk – Sułkowska Wiktoria
p. dyrektor Jan Hajkowski – Hajkowski Tomasz
p. Portka Teresa – Jerzyna Paweł
p. Ślązak Stanisława- Barszcz Paulina
p. Zbirowska Aneta- Ciężka Aleksandra
p. Jerzyna Robert-Wroński Mikołaj
p. Tuz Dariusz – Młynarczuk Mateusz
p. Bielecka Elżbieta – Aronowska Agata
p. Bartoszek Jadwiga – Rydel Aleksandra
p. Klamer Irmina- Czerepak Jakub
p. Klamer Barbara-Pałys Paulina
p. Kurzydłowska Ewa  -Gryciuk Daria
p. Jeżyna Halina- Jeżyna Michał
p.woźny  Dańczuk Jerzy- Szady Krystian

Kolejnym punktem obchodów Pierwszego Dnia Wiosny była inscenizacja przygotowana przez uczniów SU pod kierunkiem opiekunek pt. „I cóż powiecie, że wiosna jest na świecie”. Następnie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla klas 0-III „Portret Pani Wiosny” zorganizowanego również przez SU:

I miejsce- klasa III b
II miejsce –klasa II a
III miejsce -klasa I a

  Opiekunki SU przeprowadziły międzyklasowy konkurs z zakresu edukacji zdrowotnej „Dbajmy o zdrowie” dla uczniów klas I-III. Drużyny składały się z przedstawicieli równoległych klas:

I miejsce- klasy III
II miejsce- klasy II
III miejsce – klasy I

 Uczniowie klasy I przygotowali inscenizację o charakterze profilaktycznym „Zmartwienie Karolka” pod kierunkiem koordynatora do spraw profilaktyki p. Elżbiety Bieleckiej, a klasa IV inscenizację  "W królestwie nałogów”. Na zakończenie apelu wystąpiły dzieci z oddziału przedszkolnego pod kierunkiem p. Elżbiety Kuczyńskiej umilając nam czas recytacją wierszy i śpiewaniem piosenek. Ostatnim punktem obchodów tego dnia było wyjście przed szkołę i spalenie Marzanny – symbolu odchodzącej zimy. Przy wiosennych nutach pożegnaliśmy złą zimę.