Funkcjonariusz Straży Granicznej w oddziale przedszkolnym

Dnia 18 stycznia 2016r. wizytę w oddziale przedszkolnym /grupa starsza/ złożył major Mariusz Papierz. Funkcjonariusz Placówki Straży Granicznej w Horodle opowiadał dzieciom o zadaniach straży granicznej. Przedszkolaki z ogromnym zainteresowaniem wysłuchały majora. Później miały możliwość zadawania pytań.