Podręcznik liceum

RADA PEDAGOGICZNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. UNII HORODELSKIEJ W HORODLE USTALIŁA PO ZAOPINIOWANIU PRZEZ RADĘ RODZICÓW  SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Podstawa prawna: (Art. 22a ustawy o systemie oświaty z 7 września1991r. (Dz. U. nr 256, poz. 2572 z 2004r. z późn.  zm) oraz rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z dnia 3 lipca 2012r.,  poz. 752.)

Nauczyciel dokonuje wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, biorąc pod uwagę możliwości uczniów i również:

 • przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów;
 • wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat
 1. Podręcznik do kształcenia ogólnego :
  •    jest poprawny pod względem merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym i językowym, w szczególności:
  • uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej,
  • jest przystosowany do danego poziomu kształcenia, zwłaszcza pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania,
  •  zawiera materiał rzeczowy i materiał ilustracyjny odpowiedni do przedstawionych treści nauczania,
  •  ma logiczną konstrukcję;

2. Zawiera zakres materiału rzeczowego i materiału ilustracyjnego odpowiedni do liczby godzin przewidzianych w ramowym planie

     nauczania danego przedmiotu;

3. Zawiera propozycję działań edukacyjnych aktywizujących i motywujących uczniów;  umożliwia uczniom ze zróżnicowanymi 

    możliwościami nabycie umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

4. W przypadku podręcznika przeznaczonego dla szkoły ponadgimnazjalnej – określa zakres kształcenia; podstawowy lub rozszerzony;

5.Zawiera treści zgodne z przepisami prawa, w tym ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi;

6.Ma estetyczną szatę graficzną;

7. Nie zawiera materiałów reklamowych innych niż informacje o publikacjach.

      8. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.

          UWAGA: Uczniowie kupują podręczniki samodzielnie!

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO 4 – LETNIEGO LICEUM

OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Kl. I

 

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer ewidencyjny
Język polski Oblicza epok. Język polski. Liceum i technikum. Klasa I, cz. 1i 2 Adam Kalbarczyk

Dariusz Chemperek

Dariusz Trześniowski

WSiP 952/1/2019

952/2/2019

Język angielski Password Reset A2+B1. Zakres rozszerzony

+ zeszyt ćwiczeń

Marta Rosińska

Lynda Edwards

Macmillan 954/1/2019
Język rosyjski Kak raz cz. 1. Podręcznik dla liceum i technikum +zeszyt ćwiczeń Olga Tatarchyk WSiP 966/1/2019
Historia Poznać przeszłość 1. Podręcznik do historii. Zakres podstawowy Marcin Pawlak

Adam Szweda

Nowa Era 1021/1/2019
WoS W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum i technikum. Zakres podstawowy Arkadiusz Janicki,

Justyna Kięczkowska

Nowa Era 1034/1/2019
Geografia Oblicza geografii 1– podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy Marek Więckowski Nowa Era 983/1/2019
Biologia Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski Nowa Era 1010/1/2019
Chemia To jest chemia cz. 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres podstawowy R. Hassa, A. Mrzigod Nowa Era 994/1/2019
Fizyka Odkryć fizykę. Podręcznik dla klasy 1 liceum i technikum. Zakres podstawowy M. Braun

W. Śliwa

Nowa Era 1001/1/2019
Matematyka Matematyka 1 . podręcznik do matematyki dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. W. Babiański, L. Chańko, K. Wej Nowa Era 971/1/2019
Podstawy przedsiębiorczości ————————————————-      
Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa/ liceum i technikum Jarosław Słoma Nowa Era 960/2019
Informatyka Informatyka – podręcznik – klasa 1.

Zakres podstawowy

W. Hermanowski OPERON 1052/1/2019
Muzyka Muzyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych M. Rykowska,

Z. Szałko

OPERON 1060/2019
Religia W poszukiwaniu wolności red. ks. M. Zając Gaudium AZ – 31 -01/18
 

Kl. II

Język polski Oblicza epok. Język polski, podręcznik- klasa II, cz. 1 D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski WSiP 952/3/2020
Język angielski Password Reset B1+ ( podręcznik )

+ ZESZYT ĆWICZEŃ

M. Rosińska.

L. Edwards

Macmillan 954/2/2019
Język rosyjski Kak raz 2. Podręcznik dla liceum i technikum+ ZESZYT ĆWICZEŃ O. Tatarchyk WSiP 966/2/2020
Historia Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. A. Kucharski, A. Niewęgłowska Nowa Era 1021/2/2020
Wos W centrum uwagi 2. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy L. Czechowska,

A. Janicki

Nowa Era 1034/2/2020
Geografia Oblicza geografii – 2 – podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy T. Rachwał,

R. Uliszek, K. Wiedermann, P. Kroh

Nowa Era 983/2/2020
Biologia Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski Nowa Era 1010/2/2020
Chemia To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres podstawowy

To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod Nowa Era 994/1/2019
Fizyka Odkryć fizykę – klasa 2. Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. M. Braun, W. Śliwa Nowa Era 1001/2/ 2020
Matematyka Matematyka 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy W. Babiański,

L. Chańko,

J. Czarnowska,

G. Janocha

Nowa Era 971/2/2020
Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość. Z. Makieła,

T. Rachwał

Nowa Era 1039/2020
Informatyka Informatyka – podręcznik, klasa 2. Zakres rozszerzony S. Sidor

W. Hermanowski

OPERON 1048/2/2020
Religia W poszukiwaniu dojrzałej wiary Red. ks. P. Mąkosa Gaudium AZ – 32 -01/18- LU-3/21
KLASA III
Język polski Oblicza epok. Język polski, kl. III, cz. 3.1, 3.2 ( dwie części) D. Chemperek,

U Kalbarczyk

Trześniowski

  WSiP
Język angielski Checkpoint B1+ ( podręcznik + ćwiczenia) D. Spencer,

M. Cichmińska

959/2/2019 Macmillan
Język rosyjski Kak raz 3 . Podręcznik dla liceumi technikum +Ćwiczenia O. Totarczyk 966/3/2021 WSiP
Historia Poznać przeszłość 3. Podręcznik dla liceum i technikum – zakres podstawowy J. Kłaczkowski

A. Łaszkiewicz

S. Roszak

1021/3/2021 Nowa Era
Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych ( jeden podręcznik dla klasy 2 i 3 ) Z. Makieła

T. Rachwał

1039/2020/z1 Nowa Era
Geografia Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy Cz. Adamiak

A. Dubownik

M. Świtoniak

M. Nowak

B. Szyda

983/3/2021 Nowa Era
Biologia Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony F. Dubert

M. Guzik

A. Helmin

1010/3/2021 Nowa Era
Chemia To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum. Zakres podstawowy Praca zbiorowa 994/2/2020 Nowa Era
Fizyka Odkryć fizykę. Zakres podstawowy M. Braun

W. Śliwa

  Nowa Era
Matematyka Matematyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum i technikum W. Babiański

L. Chańko

J. Czarnowska

971/3/2021 Nowa Era
Informatyka Informatyka 3. Zakres rozszerzony W. Hermanowski

S. Sidor

218/2020 Operon
Religia Świadczę o Jezusie w świecie   AZ-42-01/10-LU-4/13 Gaudium

 

TRZYLETNIE LICEUM ( PO GIMNAZJUM )

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III LICEUM

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

PRZEDMIOT

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

RELIGIA

Świadczę o Jezusie w rodzinie”. Podręcznik do religii dla III klasy szkół ponadgimnazjalnych

red. Ks. R. Strus, ks. W. Galant

GAUDIUM

AZ-43-01/10-LU-3/14

 

JĘZYK POLSKI

Przeszłość to dziś” Literatura, język, kultura. Podręcznik dla klasy III liceum i technikum.

J. Kopciński

STENTOR

498/5/2014

JĘZYK ANGIELSKI

Repetytorium dla uczniów liceów i techników. Poziom podstawowy i rozszerzony

M. Rosińska, L. Edwards

MACMILLAN

916/2017

JĘZYK ROSYJSKI

Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego”. Zakres podstawowy.

M. Zdunik, S. Galant

PWN

697/2014

HISTORIA

I SPOŁECZEŃSTWO

1. Poznać przeszłość. Europa i swiat.

 

2. Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość

1. K. Kłodziński, T. Krzemiński

2. J. Centek

NOWA ERA

695/4/2015

695/3/2014

BIOLOGIA

Biologia na czasie 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Biologia na czasie 3”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

praca zbiorowa

F. Dubert, M. Jurgowiak, M. Marko-Worłowska, W. Zamachowski

NOWA ERA

NOWA ERA

564/2/2013

564/3/2014

MATEMATYKA

Matematyka 3”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

W. Babiański, L. Chańko,
J. Czarnowska, J. Wesołowska

NOWA ERA

378/3/2014/2016

INFORMATYKA

Informatyka 3. Zakres rozszerzony, seria „Ciekawi świata”

 

E. Mikołajewicz

Operon

474/3/2014