Zestaw podręczników

RADA PEDAGOGICZNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. UNII HORODELSKIEJ W HORODLE USTALIŁA PO ZAOPINIOWANIU PRZEZ RADĘ RODZICÓW  SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Podstawa prawna: ( Art. 22a ustawy o systemie oświaty z 7 września1991r. ( Dz. U. nr 256, poz. 2572 z 2004r. z późn.  zm) oraz rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z dnia 3 lipca 2012r.,  poz. 752.)

Nauczyciel dokonuje wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, biorąc pod uwagę możliwości uczniów i również:

 • przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów;
 • wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat
 1. Podręcznik do kształcenia ogólnego :
  •    jest poprawny pod względem merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym i językowym, w szczególności:
  • uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej,
  • jest przystosowany do danego poziomu kształcenia, zwłaszcza pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania,
  •  zawiera materiał rzeczowy i materiał ilustracyjny odpowiedni do przedstawionych treści nauczania,
  •  ma logiczną konstrukcję;

2. Zawiera zakres materiału rzeczowego i materiału ilustracyjnego odpowiedni do liczby godzin przewidzianych w ramowym planie

     nauczania danego przedmiotu;

3. Zawiera propozycję działań edukacyjnych aktywizujących i motywujących uczniów;  umożliwia uczniom ze zróżnicowanymi 

    możliwościami nabycie umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

4. W przypadku podręcznika przeznaczonego dla szkoły ponadgimnazjalnej – określa zakres kształcenia; podstawowy lub rozszerzony;

5.Zawiera treści zgodne z przepisami prawa, w tym ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi;

6.Ma estetyczną szatę graficzną;

7. Nie zawiera materiałów reklamowych innych niż informacje o publikacjach.

      8. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.

          UWAGA: Uczniowie kupują podręczniki samodzielnie!

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I LICEUM

ROK SZKOLNY 2018/2019

PRZEDMIOT TYTUŁ AUTOR WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA
RELIGIA „Świadczę o Jezusie w Kościele”. Podręcznik do religii dla I klasy szkół ponadgimnazjalnych red.ks. W. Galant, ks. R. Strus GAUDIUM AZ-41-01/10-LU-1/12
       

 

 

        JĘZYK POLSKI

„Przeszłość to dziś” Literatura, język, kultura. Podręcznik dla klasy I liceum i technikum – część 1

„Przeszłość to dziś” Literatura, język, kultura. Podręcznik dla klasy I liceum i technikum – część 2

K. Mrowcewicz

 

 

Aleksander Nawarecki, Dorota Siwicka

 

STENTOR

 

 

STENTOR

498/1/2012

 

 

498/2/2012

   JĘZYK ANGIELSKI „Gateway Plus 2”. Student’s book

„Gateway Plus 2”. Workbook.

D. Spencer

 

D. Spencer

MACMILLAN

 

MACMILLAN

674/2/2013/2015
JĘZYK ROSYJSKI „Nowyj Dialog 2”. Język rosyjski. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych M. Zybert WSIP 684/1/2014
HISTORIA „Poznać przeszłość. Wiek XX”. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. S. Roszak, J. Kłaczkow NOWA ERA 525/2012
WIEDZA
O SPOŁECZEŃSTWIE
„Wiedza o społeczeństwie”. Seria Ciekawi świata. Podręcznik. Zakres podstawowy.                            M. Batorski            OPERON 469/2012/2015
WIEDZA O KULTURZE „Spotkania z kulturą” Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum praca zbiorowa NOWA ERA 449/2012
GEOGRAFIA „Tylko geografia”. Podręcznik. Zakres podstawowy. Szkoły ponadgimnazjalne. J. Kop, M. Kucharska, E. Szkurłat PWN 363/2011
BIOLOGIA „Biologia na czasie”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

„ Biologia na czasie”.  Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

E. Bonar, W. Krzeszowiec – Jeleń, S. Czachorowski

 

M. Guzik, E. Jastrzębska, R. Kozik

NOWA ERA

 

 

NOWA ERA

450/2012

 

 

564/1/2012/2015

CHEMIA „To jest chemia” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

 

NOWA ERA 438/2012/2015
FIZYKA „Odkryć fizykę”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

„Odkryć fizykę” Karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

M. Braun,
W. Śliwa 

 

M. Braun, B. Piotrowski

NOWA ERA

 

 

NOWA ERA

447/2012

 

 

 

MATEMATYKA „Matematyka 1”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek

                         

NOWA ERA 360/1/2011/2015
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „Podstawy przedsiębiorczości”. Seria Odkrywamy na nowo. Podręcznik. Zakres podstawowy. J. Korba, Z. Smutek OPERON 483/212
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA „Żyję i działam bezpiecznie”. Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych J. Słoma

 

 

NOWA ERA  

426/2012

INFORMATYKA „Informatyka”. Seria Odkrywamy na nowo. Podręcznik. Zakres podstawowy. A. Gawełek OPERON 452/2012

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY II LICEUM

ROK SZKOLNY 2018 /2019

PRZEDMIOT TYTUŁ AUTOR WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA
RELIGIA „Świadczę o Jezusie w świecie”. Podręcznik do religii dla II klasy szkół ponadgimnazjalnych red. Ks. R. Strus GAUDIUM AZ-43-01/10-LU-4/13
       

 

 

        JĘZYK POLSKI

„Przeszłość to dziś” Literatura, język, kultura. Podręcznik dla klasy II liceum i technikum – część 1

 „Przeszłość to dziś” Literatura, język, kultura. Podręcznik dla klasy II liceum i technikum – część 2

E. Paczoska

 

 

J. Kopciński

 

STENTOR

 

 

STENTOR

498/3/2013

 

 

498/4/2013

 

 

JĘZYK ANGIELSKI „Gateway Plus 3”. Student’s book

„Gateway Plus 3”. Workbook.

                             D. Spencer

D. Spencer

    MACMILLAN

MACMILLAN

674/3/2014

 

JĘZYK ROSYJSKI „Nowyj Dialog 3”. Język rosyjski. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych O.Talarczyk, A. Ślązak – Gwizdała WSIP 684/3/2014
HISTORIA „Zrozumieć przeszłość”.  Starożytność i średniowiecze. Podręcznik do historii dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony – cz. 1.

„Zrozumieć przeszłość”.  Dzieje nowożytne. Podręcznik do historii dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony – cz. 2.

R. Kulesza, K. Kowalewski

 

 

 

P. Klint, P. Galik

 

NOWA ERA

 

 

 

NOWA ERA

642/1/2013

 

 

 

642/2/2014

Biologia „ Biologia na czasie  1”.  Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Biologia na czasie  2”.  Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

M. Guzik, E. Jastrzębska, R. Kozik

 

F. Dubert, R. Kozik, S. Krawczyk

NOWA ERA

 

564/1/2012/2015

 

 

 

564/2/2013/2015

 

MATEMATYKA „Matematyka 2”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. W. Babiański, L. Chańko,
J. Czarnowska, G. Jałocha
NOWA ERA 360/2/2013
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „Podstawy przedsiębiorczości”. Seria Odkrywamy na nowo. Podręcznik. Zakres podstawowy. J. Korba, Z. Smutek OPERON 483/212

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III LICEUM

ROK SZKOLNY 2018 /2019

PRZEDMIOT TYTUŁ AUTOR WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA
RELIGIA „Świadczę o Jezusie w rodzinie”. Podręcznik do religii dla III klasy szkół ponadgimnazjalnych red. Ks. R. Strus, ks. W. Galant GAUDIUM AZ-43-01/10-LU-3/14
       

        JĘZYK POLSKI

„Przeszłość to dziś” Literatura, język, kultura. Podręcznik dla klasy III liceum i technikum. J. Kopciński  

STENTOR

 

498/5/2014

 

JĘZYK ANGIELSKI „Matura 2015”. Repetytorium ( poziom podstawowy i rozszerzony ) M. Rosińska, L. Edwards     MACMILLAN

 

710/2014
JĘZYK ROSYJSKI „Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego”. Zakres podstawowy. M. Zdunik, S. Galant PWN 697/2014
 

HISTORIA

 „Zrozumieć przeszłość”. Lata 1815- 1939. Podręcznik do historii dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony – cz. 3.

„Zrozumieć przeszłość”. Dzieje najnowsze po 1939 roku. Podręcznik do historii dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony – cz. 4.

 P. Galik

 

 

J. Kłaczkow, A. Zielińska

NOWA ERA

 

 

 

NOWA ERA

642/3/2014

 

 

 

642/4/2015

BIOLOGIA  „Biologia na czasie 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

„Biologia na czasie 3”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

praca zbiorowa

 

 

F.  Dubert, M. Jurgowiak, M. Marko-Worłowska, W. Zamachowski

NOWA ERA

 

 

 

 

NOWA ERA

564/2/2013

 

 

 

 

564/3/2014

MATEMATYKA „Matematyka 3”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. W. Babiański, L. Chańko,
J. Czarnowska, G. Wesołowska
NOWA ERA 360/3/2014