Podręcznik liceum

RADA PEDAGOGICZNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. UNII HORODELSKIEJ W HORODLE USTALIŁA PO ZAOPINIOWANIU PRZEZ RADĘ RODZICÓW  SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Podstawa prawna: (Art. 22a ustawy o systemie oświaty z 7 września1991r. (Dz. U. nr 256, poz. 2572 z 2004r. z późn.  zm) oraz rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z dnia 3 lipca 2012r.,  poz. 752.)

Nauczyciel dokonuje wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, biorąc pod uwagę możliwości uczniów i również:

 • przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów;
 • wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat
 1. Podręcznik do kształcenia ogólnego :
  •    jest poprawny pod względem merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym i językowym, w szczególności:
  • uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej,
  • jest przystosowany do danego poziomu kształcenia, zwłaszcza pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania,
  •  zawiera materiał rzeczowy i materiał ilustracyjny odpowiedni do przedstawionych treści nauczania,
  •  ma logiczną konstrukcję;

2. Zawiera zakres materiału rzeczowego i materiału ilustracyjnego odpowiedni do liczby godzin przewidzianych w ramowym planie

     nauczania danego przedmiotu;

3. Zawiera propozycję działań edukacyjnych aktywizujących i motywujących uczniów;  umożliwia uczniom ze zróżnicowanymi 

    możliwościami nabycie umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

4. W przypadku podręcznika przeznaczonego dla szkoły ponadgimnazjalnej – określa zakres kształcenia; podstawowy lub rozszerzony;

5.Zawiera treści zgodne z przepisami prawa, w tym ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi;

6.Ma estetyczną szatę graficzną;

7. Nie zawiera materiałów reklamowych innych niż informacje o publikacjach.

      8. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.

          UWAGA: Uczniowie kupują podręczniki samodzielnie!

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO I KLASY 4 – LETNIEGO LICEUM

OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer ewidencyjny
Język polski Oblicza epok. Język polski. Liceum i technikum. Klasa I, cz. 1i 2 Adam Kalbarczyk

Dariusz Chemperek

Dariusz Trześniowski

WSiP 952/1/2019

952/2/2019

Język angielski Password Reset A2+B1. Zakres rozszerzony

+ zeszyt ćwiczeń

Marta Rosińska

Lynda Edwards

Macmillan 954/1/2019
Język rosyjski Kak raz cz. 1. Podręcznik dla liceum i technikum +zeszyt ćwiczeń Olga Tatarchyk WSiP 966/1/2019
Historia Poznać przeszłość. Podręcznik do historii. Zakres podstawowy Marcin Pawlak

Adam Szwede

Nowa Era  
WoS W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum i technikum. Zakres podstawowy Arkadiusz Janicki,

Justyna Kięczkowska

Nowa Era 1034/1/2019
Geografia Oblicza geografii 1– podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy Marek Więckowski Nowa Era 983/1/2019
Biologia Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski Nowa Era 1010/1/2019
Chemia To jest chemia cz. 1. Zakres podstawowy R. Hassa, A. Mrzigod Nowa Era 994/1/2019
Fizyka Odkryć fizykę. Podręcznik dla klasy 1 liceum i technikum. Zakres podstawowy M. Braun

W. Śliwa

Nowa Era 1001/1/2019
Matematyka Matematyka 1 . podręcznik do matematyki dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. W. Babiański, L. Chańko, K. Wej Nowa Era 971/1/2019
Podstawy przedsiębiorczości ————————————————-      
Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa/ liceum i technikum Jarosław Słoma Nowa Era 960/2019
Informatyka Podręcznik w przygotowaniu.      
Muzyka Podręcznik w przygotowaniu      
Religia Podręcznik w przygotowaniu      

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I LICEUM
(PO GIMNAZJUM )

ROK SZKOLNY 2019/2020

PRZEDMIOT

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

RELIGIA

Świadczę o Jezusie w Kościele”. Podręcznik do religii dla I klasy szkół ponadgimnazjalnych

red.ks. W. Galant, ks. R. Strus

GAUDIUM

AZ-41-01/10-LU-1/12

JĘZYK POLSKI

Przeszłość to dziś” Literatura, język, kultura. Podręcznik dla klasy I liceum i technikum – część 1

Przeszłość to dziś” Literatura, język, kultura. Podręcznik dla klasy I liceum i technikum – część 2

K. Mrowcewicz

Aleksander Nawarecki, Dorota Siwicka

STENTOR

STENTOR

498/1/2012

498/2/2012

JĘZYK ANGIELSKI

Password 2 .Studenst’s book

Ćwiczenia Password 2 .Workbook.

M. Rosińska

L. Edwards

MACMILLAN

MACMILLAN

767/22016

JĘZYK ROSYJSKI

Nowyj Dialog 2”. Język rosyjski. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych + zaszyt ćwiczeń

M. Zybert

WSIP

684/1/2014

HISTORIA

Poznać przeszłość. Wiek XX”. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

S. Roszak, J. Kłaczkow

NOWA ERA

525/2012

WIEDZA
O SPOŁECZEŃSTWIE

Wiedza o społeczeństwie”. Seria Ciekawi świata. Podręcznik. Zakres podstawowy.

M. Batorski

OPERON

469/2012/2015

WIEDZA O KULTURZE

Spotkania z kulturą” Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum

praca zbiorowa

NOWA ERA

449/2012

GEOGRAFIA

Tylko geografia”. Podręcznik. Zakres podstawowy. Szkoły ponadgimnazjalne.

J. Kop, M. Kucharska, E. Szkurłat

PWN

363/2011

BIOLOGIA

Biologia na czasie”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Biologia na czasie”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

E. Bonar, W. Krzeszowiec – Jeleń, S. Czachorowski

M. Guzik, E. Jastrzębska, R. Kozik

NOWA ERA

NOWA ERA

450/2012

564/1/2012/2015

CHEMIA

To jest chemia” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

NOWA ERA

438/2012/2015

FIZYKA

Odkryć fizykę”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Odkryć fizykę” Karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

M. Braun, W. Śliwa

 

M. Braun, B. Piotrowski

NOWA ERA

 

 

NOWA ERA

447/2012

MATEMATYKA

Matematyka 1”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek

NOWA ERA

378/1/2011/2015

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Podstawy przedsiębiorczości”. Seria Odkrywamy na nowo. Podręcznik. Zakres podstawowy.

J. Korba, Z. Smutek

OPERON

483/212

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Żyję i działam bezpiecznie”. Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

J. Słoma

NOWA ERA

426/2012

INFORMATYKA

Informatyka 1 ”. Ciekawi świata. Zakres rozszerzony.

W. Hermanowski

OPERON

474/1/2012

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY II LICEUM

ROK SZKOLNY 2019 /2020

PRZEDMIOT

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

RELIGIA

Świadczę o Jezusie w świecie”. Podręcznik do religii dla II klasy szkół ponadgimnazjalnych

red. Ks. R. Strus

GAUDIUM

AZ-43-01/10-LU-4/13

JĘZYK POLSKI

Przeszłość to dziś” Literatura, język, kultura. Podręcznik dla klasy II liceum i technikum – część 1

Przeszłość to dziś” Literatura, język, kultura. Podręcznik dla klasy II liceum i technikum – część 2

E. Paczoska

J. Kopciński

STENTOR

STENTOR

498/3/2013

498/4/2013

JĘZYK ANGIELSKI

Gateway Plus 3”. Student’s book

Gateway Plus 3”. Workbook.

D. Spencer

D. Spencer

MACMILLAN

MACMILLAN

674/3/2014

JĘZYK ROSYJSKI

Nowyj Dialog 3”. Język rosyjski. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych

O.Talarczyk, A. Ślązak – Gwizdała

WSIP

684/3/2014

HISTORIA

Zrozumieć przeszłość”. Starożytność i średniowiecze. Podręcznik do historii dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony – cz. 1.

Zrozumieć przeszłość”. Dzieje nowożytne. Podręcznik do historii dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony – cz. 2.

R. Kulesza, K. Kowalewski

 

 

 

P. Klint, P. Galik

NOWA ERA

 

 

 

 

NOWA ERA

642/1/2013

 

 

 

 

642/2/2014

Biologia

Biologia na czasie 1”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Biologia na czasie 2”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

M. Guzik, E. Jastrzębska, R. Kozik

F. Dubert, R. Kozik, S. Krawczyk

NOWA ERA

564/1/2012/2015

564/2/2013/2015

MATEMATYKA

Matematyka 2”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

W. Babiański, L. Chańko,
J. Czarnowska, G. Jałocha

NOWA ERA

360/2/2013

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Podstawy przedsiębiorczości”. Seria Odkrywamy na nowo. Podręcznik. Zakres podstawowy.

J. Korba, Z. Smutek

OPERON

483/212

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III LICEUM

ROK SZKOLNY 2019 /2020

PRZEDMIOT

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

RELIGIA

Świadczę o Jezusie w rodzinie”. Podręcznik do religii dla III klasy szkół ponadgimnazjalnych

red. Ks. R. Strus, ks. W. Galant

GAUDIUM

AZ-43-01/10-LU-3/14

JĘZYK POLSKI

Przeszłość to dziś” Literatura, język, kultura. Podręcznik dla klasy III liceum i technikum.

J. Kopciński

STENTOR

498/5/2014

JĘZYK ANGIELSKI

Matura 2015”. Repetytorium ( poziom podstawowy i rozszerzony )

M. Rosińska, L. Edwards

MACMILLAN

710/2014

JĘZYK ROSYJSKI

Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego”. Zakres podstawowy.

M. Zdunik, S. Galant

PWN

697/2014

HISTORIA

Zrozumieć przeszłość”. Lata 1815- 1939. Podręcznik do historii dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony – cz. 3.

Zrozumieć przeszłość”. Dzieje najnowsze po 1939 roku. Podręcznik do historii dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony – cz. 4.

P. Galik

J. Kłaczkow, A. Zielińska

NOWA ERA

NOWA ERA

642/3/2014

642/4/2015

BIOLOGIA

Biologia na czasie 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Biologia na czasie 3”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

praca zbiorowa

F. Dubert, M. Jurgowiak, M. Marko-Worłowska, W. Zamachowski

NOWA ERA

NOWA ERA

564/2/2013

564/3/2014

MATEMATYKA

Matematyka 3”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

W. Babiański, L. Chańko,
J. Czarnowska, G. Wesołowska

NOWA ERA

360/3/2014