Zestaw podręczników

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU SZKOLNEGO DLA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  I i II ETAPU KSZTAŁCENIA

w roku szkolnym 2016/2017

Podstawa prawna: ( Art. 22a ustawy o systemie oświaty z 7 września1991r. ( Dz. U. nr 256, poz. 2572 z 2004r. z późn zm)oraz  rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012r.  w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników ( Dz.U. Nr 89, poz.730 z 2009 r.)

Warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego

 1. Nauczyciel dokonuje wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, i również: przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów;

  •            wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat
 2. Podręcznik przeznaczony do edukacji wczesnoszkolnej/ kształcenia zintegrowanego/ musi zawierać usystematyzowaną  prezentację wszystkich lub wybranych treści nauczania, w szczególności z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 3. Podręcznik do kształcenia ogólnego :

  •    jest poprawny pod względem merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym i językowym, w szczególności:
  • uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej,jest przystosowany do danego poziomu
  • kształcenia, zwłaszcza pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania,
  •  zawiera materiał rzeczowy i materiał ilustracyjny odpowiedni do przedstawionych treści nauczania,
  •  ma logiczną konstrukcję;

4. Zawiera zakres materiału rzeczowego i materiału ilustracyjnego odpowiedni do liczby godzin przewidzianych w ramowym planie

     nauczania na edukację wczesnoszkolną/ kształcenie zintegrowane/ lub nauczanie danego przedmiotu;

5. Zawiera propozycję działań edukacyjnych aktywizujących i motywujących uczniów;  umożliwia uczniom ze zróżnicowanymi 

    możliwościami nabycie umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

6.Zawiera treści zgodne z przepisami prawa, w tym ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi;

7.Ma estetyczną szatę graficzną;

8 .Nie zawiera materiałów reklamowych innych niż informacje o publikacjach.

      9. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.

Lp.

 

Tytuł podręcznika

przedmiot

Wydawnictwo

Autor

Nr dopuszczenia

Wychowanie  przedszkolne- rodzice SAMI  kupują wszystkie podręczniki i ćwiczenia

3-latki

Trzylatek-Kolekcja przedszkolaka- zakres podstawowy ( pakiet: karty pracy trzylatka; pomoce dydaktyczne; Baj i Bajeczka –pierwsza książeczka)

Przygotowanie przedszkolne

NOWA ERA

Praca zbiorowa

 

4-latki

Czterolatek-Kolekcja przedszkolaka- zakres podstawowy ( pakiet: karty pracy cz.1-4 Ziemia, Ogień, Woda, Powietrze; pomoce przedszkolaka; teczka małego artysty; Baj i Bajeczka – nasza książeczka)

Przygotowanie przedszkolne

NOWA ERA

Praca zbiorowa

 

     5-latki

Paczka Puszatka (cały pakiet w tym : karty pracy 1-4; zeszyty ćwiczeń: Czytam, Piszę, Liczę, Działam)

Przygotowanie przedszkolne

WSiP

Praca zbiorowa

 

Hello Starter

Język angielski

PWN i Richmond Publishing

Appel M, Zarańska J.

 

„Jestem dzieckiem Bożym”

religia

 

Ks. M.Zając

AZ-03-01/10-LU-1/12

6-latki

Paczka Puszatka (cały pakiet w tym : karty pracy 1-4; zeszyty ćwiczeń: Czytam, Piszę, Liczę, Działam)

Przygotowanie przedszkolne

WSiP

Praca zbiorowa

 

Hello Starter

Język angielski

PWN i Richmond Publishing

Appel U, Zarańska J.

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

Klasa I rodzice kupują tylko religię

„Nasz elementarz”

 

 

 

Ćwiczenia z pomysłem cz.1-4

 

KOMPLET  BEZPŁATNY- DO WYPOŻYCZENIA W SZKOLE

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

MEN

 

 

 

WSiP

M.Lorek ,L. Wollman

 

 

 

A.Borchard, J.Brzózka, K.Janiec, A.Jasiocha,M.Kieryłowicz, A.Królik, A.Namiecińska, T.Nowak, M.Uba, B.Żebrowska

 

Tiger 1. Podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej + ćwiczenia

 

KOMPLET  BEZPŁATNY- DO WYPOŻYCZENIA W SZKOLE

 

język angielski

Macmillan

C. Read, M. Ormerod, M. Kondro

673/1/2013/2014

 

“Jesteśmy rodziną Pana Jezusa”

 

 

 

religia

 

WAM

 

ks. P. Goliszek

 

AZ-11-01/10-LU-1/12

Klasy II rodzice kupują tylko religię

„Nasza szkoła” cz. 1-4

 

 

 

Ćwiczenia z pomysłem cz.1-4

 

KOMPLET  BEZPŁATNY- DO WYPOŻYCZENIA W SZKOLE

 

edukacja wczesnoszkolna

 

 

edukacja wczesnoszkolna

MEN

 

 

 

WSiP

M.Lorek ,L. Wollman

 

 

 

A.Borchard, J.Brzózka, K.Janiec, A.Jasiocha,M.Kieryłowicz, A.Królik, A.Namiecińska, T.Nowak, M.Uba, B.Żebrowska

 

Edukacja wczesnoszkolna

Tiger 2. Podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej + ćwiczenia

 

KOMPLET  BEZPŁATNY-DO WYPOŻYCZENIA W SZKOLE

 

język angielski

Macmillan

C. Read, M. Ormerod, M. Kondro

673/2/2015

 

„Kochamy Pana Jezusa”

 

 

 

 

 

 

religia

 

Gaudium

 

Ks. P. Goliszek

 

AZ-12-01/10-LU-3/13

Klasy III rodzice kupują tylko religię

„Nasza szkoła-klasa 3” 

 

 

Ćwiczenia z pomysłem cz.1-4

 

KOMPLET  BEZPŁATNY- DO WYPOŻYCZENIA W SZKOLE

edukacja wczesnoszkolna

 

 

edukacja wczesnoszkolna

MEN

 

 

 

WSiP

M.Lorek ,L. Wollman

 

 

 

A.Borchard, J.Brzózka, K.Janiec, A.Jasiocha,M.Kieryłowicz, A.Królik, A.Namiecińska, T.Nowak, M.Uba, B.Żebrowska

 

 Tiger 3. Podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej + ćwiczenia

 

KOMPLET  BEZPŁATNY-DO WYPOŻYCZENIA W SZKOLE

 

język  angielski

Macmillan

C. Read, M. Ormerod, M. Kondro

102/3/2010

„Przyjmujemy Pana Jezusa”

 

religia

 

Gaudium

 

 

ks. P. Goliszek

AZ-13-01/10-LU-4/14

 

 

II etap kształcenia

KLASA IV RODZICE KUPUJĄ TYLKO JĘZYK ROSYJSKI I RELIGIĘ

Стүпeни. Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy 4

język rosyjski

WSiP

Gawęcka-Ajchel B. Żelezik A.

381/1/2011/2015

„Jestem chrześcijaninem”

religia

WAM

 

ks. W. Janiga

AZ-21-01/1-1

 

 

PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA DO WYPOŻYCZENIA W SZKOLE – DOTACJA MEN

 

„Miedzy nami”. Język polski 4 Podręcznik dla klasy IV. Zeszyt ćwiczeń wersja B

 

język polski

GWO

A .Łuczak, A. Murdzek

445/1/2012/2015

„Wczoraj i dziś.” Historia i społeczeństwo – podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej, zeszyt ćwiczeń

historia

NOWA ERA

G. Wojciechowski

443/2/2013/2015

„ Tajemnice przyrody” Podręcznik do przyrody dla klasy IV. Ćwiczenia 1i 2

przyroda

NOWA ERA

M.Marko-Worłowska, T.Szlajfer, J.Stawarz

399/1/2011/2014

Matematyka z plusem. Podręcznik do matematyki dla klasy 4. Zeszyt ćwiczeń wersja C. Zbiór zadań.

matematyka

GWO

Praca zbiorowa

340/1/2015/z1

Steps Forward 1. Student's book. Work book.

język angielski

Oxford University Press

T. Falla, P.Davis, S. Wheeldon, P. Shipton, E. Palczak

741/1//2015

 

„Lekcja muzyki”  Podręcznik do muzyki Klasa 4

 

muzyka

NOWA ERA

M. Gromek, G. Kilbach

589/1/2012/2015

„Do dzieła!.” Podręcznik do plastyki  Klasa 4

plastyka

NOWA ERA

J. Lukas, K. Onak

326/1/2011/2015

„Lubię to!” Podręcznik do zajęć komputerowych Klasa 4

zajęcia komputerowe

NOWA ERA

M. Kęska

 

729/1/2015

„Jak to działa?” Podręcznik do zajęć technicznych Klasa 4

 

zajęcia techniczne

NOWA ERA

Łabecki l., Łabecka M.

295/2010/2014

II etap kształcenia

KLASA V RODZICE KUPUJĄ TYLKO JĘZYK ROSYJSKI i RELIGIĘ

„Стүпeни.  Podręcznik do języka rosyjskiego dla klasy V szkoły podstawowej.

język rosyjski

WSiP

Gawęcka-Ajchel B. Żelezik A.

381/2/2011

„Wierzę w Boga”

religia

Gaudium

ks. W.Janiga

AZ-22-01/10-LU-2/13

PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA DO WYPOŻYCZENIA W SZKOLE – DOTACJA MEN

„Między nami”. Język polski 5

Podręcznik dla klasy V.

Zeszyt ćwiczeń wersja B

język polski

GWO

A.Łuczak, A. Murdzek

773/2/2016

„Wczoraj i dziś.” Historia i społeczeństwo-podręcznik  dla klasy 5 szkoły podstawowej, zeszyt ćwiczeń

historia

NOWA ERA

G.Wojciechowski

443/2/2013/2015

 „Tajemnice przyrody”. Podręcznik do przyrody dla klasy 5, Zeszyt ćwiczeń cz.1 i 2

przyroda

NOWA ERA

J.Ślósarczyk, R.Kozik, F.Szlajfer

399/2/2013/2015

„Matematyka z plusem.”   Podręcznik do matematyki dla klasy 4. Zeszyt ćwiczeń wersja C. Zbiór zadań.

matematyka

GWO

Praca zbiorowa

773/2/2016

Steps Forword 2. Student's book, work book.

język  angielski

Oxford University Press

Tim Falla, Paul A. Davis, Paul Shipton, Ewa Palczak

741/2/2016

„Lekcja muzyki”  Podręcznik do muzyki Klasa 5

muzyka

NOWA ERA

M. Gromek, G. Kilbach

589/2/2013/2015

„Do dzieła!.” Podręcznik do plastyki  Klasa 5

plastyka

NOWA ERA

J. Lukas, K. Onak

326/2/2011/2015

„Lubię to!” Podręcznik do zajęć komputerowych Klasa 5

zajęcia komputerowe

NOWA ERA

M. Kęska

 

729/2/2016

„Jak to działa?” Podręcznik do zajęć technicznych Klasa 5

 

zajęcia techniczne

NOWA ERA

Łabecki l., Łabecka M.

295/2/2010/2015

„Wędrując ku dorosłości.” Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V i VI  szkoły podstawowej.

wychowanie do życia w rodzinie

RUBIKON

Król T.

189/99

II etap kształcenia

Klasa VI rodzice SAMI  kupują wszystkie podręczniki i ćwiczenia

„Tajemnice przyrody”. Podręcznik do przyrody dla klasy 6. Zeszyt ćwiczeń cz.1 i 2

przyroda

NOWA ERA

J.Stawarz, F. Szlajfer, H. Kowalczyk

399/3/2014

„Стүпeни. 3 . Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy 6.

język rosyjski

WSiP

B. Gawęcka -Rajchel, A. Żelezik

381/3/2011

„Między nami”. Język polski 6.

Podręcznik dla klasy VI.

Zeszyt ćwiczeń cz.1 i 2

język polski

GWO

A.Łuczak, A. Murdzek

445/3/2014

 

„Matematyka wokół nas”. Podręcznik do matematyki dla klasy 6.

Zbiór zadań

matematyka

WSiP

H.Lewicka, M.Kowalczyk

275/3/2010

„Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy VI.

Zeszyt ćwiczeń.

historia

NOWA ERA

Wojciechowski G.

443/3/2014

Steps in English3.Students book, work book.  Podręcznik dla szkoły podstawowej.  Zeszyt ćwiczeń.

język angielski

Oxford University Press

T. Falla, P. Davis, S. Wheeldon, P. Shipton, E. Palczak, M. Szpotowicz

302/3/2011

Zajęcia komputerowe z pomysłem. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 6

zajęcia komputerowe

WSiP

A.Wysocka, P. Wimmer

477/3/2014

„Muzyczny świat”. Podręcznik

Klasa 6

muzyka

Grupa Edukacyjna S.A

T. Wójcik

495/3/4014

Plastyka „Lubię tworzyć.” Podręcznik Klasa 6

plastyka

Grupa Edukacyjna S.A

W. Sykut

M. Kwiecień

397/3/2014

„Jak to działa?”-podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej

zajęcia techniczne

Nowa Era

L. Łabecki, M. Łabecka

295/2010

„Wierzę w Kościół”

religia

Gaudium

ks. W. Janiga

AZ-23-01/10-LU-2/14

„Wędrując ku dorosłości.” Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V i VI.  szkoły podstawowej.

wychowanie do życia w rodzinie

Rubikon

T. Król

189/99

 

 

 

 

 Szkolny zestaw podręczników zatwierdzony  i dopuszczony do użytku szkolnego