Podręczniki szkoła podstawowa

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH i MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU SZKOLNEGO DLA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, I oraz II ETAPU KSZTAŁCENIA 
roku szkolnym 2019/2020

 

Podstawa prawna: (Art. 22a ustawy o systemie oświaty z 7 września1991r. (Dz. U. nr 256, poz. 2572 z 2004r. z późn zm) oraz  rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012r.  w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników ( Dz.U. Nr 89, poz.730 z 2009 r.)

Warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego

 1. Nauczyciel dokonuje wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, i również: przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów;
  – wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat
 2. Podręcznik przeznaczony do edukacji wczesnoszkolnej/ kształcenia zintegrowanego/ musi zawierać usystematyzowaną  prezentację wszystkich lub wybranych treści nauczania, w szczególności z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 3. Podręcznik do kształcenia ogólnego : 
  • jest poprawny pod względem merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym i językowym, w szczególności:
  • uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej,jest przystosowany do danego poziomu
  • kształcenia, zwłaszcza pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania,
  •  zawiera materiał rzeczowy i materiał ilustracyjny odpowiedni do przedstawionych treści nauczania,
  •  ma logiczną konstrukcję;

4. Zawiera zakres materiału rzeczowego i materiału ilustracyjnego odpowiedni do liczby godzin przewidzianych w ramowym planie

     nauczania na edukację wczesnoszkolną/ kształcenie zintegrowane/ lub nauczanie danego przedmiotu;

5. Zawiera propozycję działań edukacyjnych aktywizujących i motywujących uczniów;  umożliwia uczniom ze zróżnicowanymi 

    możliwościami nabycie umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

6.Zawiera treści zgodne z przepisami prawa, w tym ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi;

7.Ma estetyczną szatę graficzną;

8 .Nie zawiera materiałów reklamowych innych niż informacje o publikacjach.

      9. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Rodzice SAMI kupują WSZYSTKIE potrzebne książki i materiały ćwiczeniowe

 

Pakiet Olek i Ada poziom A (książka, karty pracy, wyprawka)

3-latki

MAC

Praca zbiorowa

Kraina przedszkolaka (karty pracy do języka angielskiego)

3-latki

MAC

Praca zbiorowa

Pakiet Nowe przygody Olek i Ada poziom A+ (książka, karty pracy cz.1-2, wyprawka plastyczna)

4-latki

MAC

Praca zbiorowa

Kraina przedszkolaka (karty pracy do języka angielskiego)

4-latki

MAC

Praca zbiorowa

Pakiet Nowe przygody Olka i Ady poziom BB + (książka, karty pracy cz.1-4, wyprawka plastyczna, Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia)

5-latki

MAC

Praca zbiorowa

Karty pracy do j. angielskiego dla 5-latków zostaną podane po podziale dzieci na grupy

Pakiet Nowe przygody Olka i Ady poziom BB + (książka, karty pracy cz.1-4, wyprawka plastyczna, Litery i liczby cz.1-2)

6-latki

MAC

Praca zbiorowa

New English Adventure Starter (zeszyt ćwiczeń)

6-latki

PEARSON

R. Raczyńska, C. Bruni

I ETAP EDUKACYJNY

Tytuł podręcznika

Przedmiot

Wydawnictwo

Autor

Nr dopuszczenia

Klasa I – rodzice SAMI kupują TYLKO religię

Jesteśmy rodziną Pana Jezusa”

religia

Gaudium

ks. P. Goliszek

AZ-11-01/10-LU-1/12

Seria „Nowi tropiciele”:

Podręcznik cz. 1-5

Karty ćwiczeń cz. 1 -5

Karty matematyczne cz. 1-5

edukacja wczesnoszkolna

WSiP

Praca zbiorowa

815/1/2017

 

Tiger 1 podręcznik+ zeszyt ćwiczeń

język angielski

Macmillan

C. Read, M. Ormerod, M. Kondro

863/1/2017

Klasa II – rodzice SAMI kupują TYLKO religię

Kochamy Pana Jezusa”

religia

Gaudium

Ks. P. Goliszek

AZ-12-01/10-LU-3/13

Seria „Nowi tropiciele”:

Podręcznik cz. 1-5

Karty ćwiczeń cz. 1 -5

Karty matematyczne cz. 1-5

edukacja wczesnoszkolna

WSiP

Praca zbiorowa

815/2/2018

Tiger 2. Podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń

język angielski

Macmillan

C. Read, M. Ormerod, M. Kondro

836/2/2018

Klasa III – rodzice SAMI kupują TYLKO religię

Przyjmujemy Pana Jezusa. Podręcznik

religia

Gaudium

ks. P. Goliszek

AZ-13-01/10-LU-4/14

Seria „Nowi tropiciele”:

Podręcznik cz. 1-5

Karty ćwiczeń cz. 1 -5

Karty matematyczne cz. 1-5

edukacja wczesnoszkolna

WSiP

Praca zbiorowa,

 

Tiger 3. Podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń

język angielski

Macmillan

C. Read, M. Ormerod, M. Kondro

673/3/2016

II ETAP EDUKACYJNY

Klasa IV- rodzice SAMI kupują TYLKO religię

Jestem chrześcijaninem. Podręcznik

religia

WAM

ks. W. Janiga

AZ-21-01/10

a)Słowa z uśmiechem-Literatura i kultura. Podręcznik klasa 4

b)Słowa z uśmiechem-

Nauka o języku i ortografia. Podręcznik klasa 4

Słowa z uśmiechem-

Nauka o języku i ortografia –zeszyt ćwiczeń

język polski

WSiP

E. Horwath, A. Żegleń

a) 861/1/2017

 

b) 861/2/2017

Wczoraj i dziś. Podręcznik

historia

NOWA ERA

B.Olszewska, W. Surdyk –Fertsch, G. Wojciechowski

877/1/2017

Tajemnice przyrody. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

przyroda

NOWA ERA

M.Marko-Worłowska, T.Szlajfer, J.Stawarz

863/2017

Matematyka 4 . Podręcznik

matematyka

WSiP

B. Dubiecka – Kruk, P. Piskorski, E. Malicka

832/1/2017

Steps Plus podręcznik dla klasy IV + zeszyt ćwiczeń

język angielski

OXFORD

T.Wheeldon, P. Falla,, A. Davis,

800/1/2017

Muzyka 4. Podręcznik

muzyka

MAC Edukacja

T. Wójcik

909/1/2017

Do dzieła! 4. Podręcznik

plastyka

NOWA ERA

J. Lukas, K. Onak

903/1/2017

Lubię to!4. Podręcznik

informatyka

NOWA ERA

M. Kęska

847/1/2017

Jak to działa? 4. Podręcznik

technika

NOWA ERA

L. Łabecki , M. Łabecka

295/1/2017

Klasy V – rodzice SAMI kupują TYLKO religię

Wierzę w Boga. Podręcznik

religia

Gaudium

ks. W.Janiga

AZ-22-01/10-LU-2/13

a)Słowa z uśmiechem-Literatura i kultura. Podręcznik klasa 5

b)Słowa z uśmiechem-

Nauka o języku i ortografia. Podręcznik klasa 5

Słowa z uśmiechem-

Nauka o języku i ortografia –zeszyt ćwiczeń

język polski

WSiP

E. Horwath, A. Żegleń

a) 861/3/2018

 

b) 861/4/2018

Wczoraj i dziś. Podręcznik

Historia

NOWA ERA

G. Wojciechowski

877/2/2018

Puls życia 5. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

biologia

NOWA ERA

M. Sęktas, J. Stawarz

844/1/2018

Matematyka 5 . Podręcznik

matematyka

WSiP

A. Dubiecka, B. Dubiecka-Kruk, E. Malicka

832/2/2018

Steps Plus dla klasy 5. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

język angielski

OXFORD

T. Falla, P.A. Davis, P. Shipton,

800/2/2017

Planeta Nowa 5. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

geografia

NOWA ERA

F. Szlajfer, Z.Zaniewicz, R. Malarz, T. Rachwał

906/1/2018

Muzyka 5. Podręcznik

muzyka

MAC Edukacja

T. Wójcik

909/2/2018

Do dzieła! 5. Podręcznik

plastyka

NOWA ERA

J. Lukas, K. Onak

903/2/2018

Lubię to!5. Podręcznik

informatyka

NOWA ERA

M. Kęska

847/2/2018

Jak to działa? 5. Podręcznik

technika

NOWA ERA

L. Łabecki , M. Łabecka

295/2/2018

Klasy VI -rodzice SAMI kupują TYLKO religię

Wierzę w Kościół . Podręcznik

religia

Gaudium

ks. W. Janiga

AZ-23-01/10-LU-2/14

a)Słowa z uśmiechem-Literatura i kultura. Podręcznik klasa 6

b)Słowa z uśmiechem-

Nauka o języku i ortografia. Podręcznik klasa 6

Słowa z uśmiechem-

Nauka o języku i ortografia –zeszyt ćwiczeń

język polski

WSiP

E. Horwath, A. Żegleń

a) 861/5/2019

 

b) 861/6/2019

Matematyka 6. Podręcznik

matematyka

WSiP

B. Dubiecka-Kruk, P. Piskorski, T. Malicki

832/3/2019

Wczoraj i dziś. Podręcznik

Historia

NOWA ERA

G. Wojciechowski

877/3/2019

Puls życia 6. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

biologia

NOWA ERA

M. Sęktas, J. Stawarz

844/2/2019

Steps Plus dla klasy 6. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

język angielski

Oxford

T. Falla, P.A. Davis, P. Shipton,

800/3/2018

Planeta Nowa 6. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

geografia

NOWA ERA

, R. Malarz, T. Rachwał, D. Szczypiński

906/2/2019

Lubię to!6. Podręcznik

informatyka

NOWA ERA

M. Kęska

847/3/2018

Muzyka 6. Podręcznik

muzyka

MAC Edukacja

T. Wójcik

909/3/2019

Do dzieła! 6. Podręcznik

plastyka

NOWA ERA

J. Lukas, K. Onak

903/3/2018

Jak to działa? 6. Podręcznik

technika

NOWA ERA

L. Łabecki , M. Łabecka

295/3/2019

Klasy VII – rodzice SAMI kupują TYLKO religię

Spotykam Twoje Słowo. Podręcznik

religia

Gaudium

Ks. P. Mąkosa

AZ-31-01/10-LU-1/12

Myśli i słowa. Podręcznik

+ Gramatyka i stylistyka (zeszyt ćwiczeń)

język polski

WSiP

E. Nowak, J. Gaweł

Z. Czarniecka – Rodzik

895/1/2017

English Plus Options . Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

język angielski

Oxford

B. Wetz, D. Pye

835/1/2017

Echo 7. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

język rosyjski

WSiP

B. Gawęcka – Ajchel

805/1/2017

Muzyczny świat 7. Podręcznik

muzyka

MAC Edukacja

T. Wójcik

909/4/2017

Do dzieła 7. Podręcznik

plastyka

NOWA ERA

M. Ipczyńska

N. Mrozkowiak

903/4/2017

Wczoraj i dziś 7. Podręcznik

historia

NOWA ERA

S. Roszak, A. Łaszkiewicz,
J. Kłaczow

906/3/2017

Planeta Nowa 7. Podręcznik

geografia

NOWA ERA

R. Malarz

M. Szubert

906/3/2017

Puls życia 7. Podręcznik

biologia

NOWA ERA

M. Jefimow, J. Holeczek

B. Januszewska-Hasiec

844/4/2017

Chemia Nowej Ery 7. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

chemia

NOWA ERA

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

785/1/2017

Spotkania z fizyką 7. Podręcznik

fizyka

NOWA ERA

G. Francuz – Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska

885/1/2017

Matematyka 7. Podręcznik

matematyka

WSiP

A.Makowski, T. Masłowski, A. Toruńska

832/4/2017

Lubię to 7. Podręcznik

informatyka

NOWA ERA

Grażyna Koba

847/4/2017

Klasa VIII – rodzice SAMI kupują TYLKO religię

Z Tobą idę przez życie. Podręcznik

religia

Gaudium

Ks. P. Mąkosa

AZ-31-01/10-LU-1/13

Myśli i słowa. Podręcznik

+ Gramatyka i stylistyka ( zeszyt ćwiczeń)

język polski

WSiP

E. Nowak, J. Gaweł

Z. Czarniecka – Rodzik

895/2/2018

Repetytorium Ósmoklasisty. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

język angielski

Macmillan

M. Mann, S. Taylore-Knowles

925/2018

Echo 8. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

język rosyjski

WSiP

B. Gawęcka – Ajchel

805/2/2018

Wczoraj i dziś 8. Podręcznik

historia

NOWA ERA

R. Śniegocki, A. Zielińska

877/5/2018

Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie szkoły podstawowej

Wiedza o społeczeństwie

NOWA ERA

I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski

874/2017

Planeta Nowa 8. Podręcznik

geografia

NOWA ERA

T. Rachwał, D. Szczypiński

906/4/2018

Puls życia 8. Podręcznik

biologia

NOWA ERA

B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas

844/3/2018

Chemia Nowej Ery 8. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

chemia

NOWA ERA

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

785/2/2018

Spotkania z fizyką 8. Podręcznik

fizyka

NOWA ERA

G. Francuz – Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska

885/2/2018

Matematyka 8. Podręcznik

matematyka

WSiP

A.Makowski, T. Masłowski, A. Toruńska

832/5/2018

Lubię to 8. Podręcznik

informatyka

NOWA ERA

G. Koba

847/5/2018

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej.

Edukacja dla bezpieczeństwa

NOWA ERA

J. Słoma

846/2017

 

Szkolny zestaw podręczników po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną zatwierdzony
i dopuszczony do użytku szkolnego.

Horodło, dnia 28.06.2019 r .