Zestaw podręczników

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU SZKOLNEGO DLA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  I i II ETAPU KSZTAŁCENIA

w roku szkolnym 2018/2019

Podstawa prawna: ( Art. 22a ustawy o systemie oświaty z 7 września1991r. ( Dz. U. nr 256, poz. 2572 z 2004r. z późn zm)oraz  rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012r.  w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników ( Dz.U. Nr 89, poz.730 z 2009 r.)

Warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego

 1. Nauczyciel dokonuje wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, i również: przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów;
  – wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat
 2. Podręcznik przeznaczony do edukacji wczesnoszkolnej/ kształcenia zintegrowanego/ musi zawierać usystematyzowaną  prezentację wszystkich lub wybranych treści nauczania, w szczególności z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 3. Podręcznik do kształcenia ogólnego : 
  • jest poprawny pod względem merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym i językowym, w szczególności:
  • uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej,jest przystosowany do danego poziomu
  • kształcenia, zwłaszcza pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania,
  •  zawiera materiał rzeczowy i materiał ilustracyjny odpowiedni do przedstawionych treści nauczania,
  •  ma logiczną konstrukcję;

4. Zawiera zakres materiału rzeczowego i materiału ilustracyjnego odpowiedni do liczby godzin przewidzianych w ramowym planie

     nauczania na edukację wczesnoszkolną/ kształcenie zintegrowane/ lub nauczanie danego przedmiotu;

5. Zawiera propozycję działań edukacyjnych aktywizujących i motywujących uczniów;  umożliwia uczniom ze zróżnicowanymi 

    możliwościami nabycie umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

6.Zawiera treści zgodne z przepisami prawa, w tym ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi;

7.Ma estetyczną szatę graficzną;

8 .Nie zawiera materiałów reklamowych innych niż informacje o publikacjach.

      9. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

 Rodzice SAMI kupują WSZYSTKIE potrzebne książki i materiały ćwiczeniowe

Pakiet Olek i Ada poziom A (książka, karty pracy, wyprawka) 3-latki MAC Praca zbiorowa
Kraina przedszkolaka (karty pracy do języka angielskiego) 3-latki MAC Praca zbiorowa
Pakiet Olek i Ada poziom A+ (książka, karty pracy, wyprawka) 4-latki MAC Praca zbiorowa
Kraina przedszkolaka (karty pracy do języka angielskiego) 4-latki MAC Praca zbiorowa
Pakiet Olek i Ada poziom B (książka, karty pracy, wyprawka) 5-latki MAC Praca zbiorowa
Karty pracy do j. angielskiego dla 5-latków  zostaną podane po podziale dzieci na grupy
Pakiet Olek i Ada poziom B+ (książka, karty pracy, wyprawka) 6-latki MAC Praca zbiorowa
New English Adventure Starter (zeszyt ćwiczeń) 6-latki PEARSON R. Raczyńska, C. Bruni
 

I ETAP EDUKACYJNY

Tytuł podręcznika przedmiot Wydawnictwo Autor Nr dopuszczenia
Klasa I – rodzice SAMI kupują TYLKO religię
„Jesteśmy rodziną Pana Jezusa” religia Gaudium ks. P. Goliszek AZ-11-01/10-LU-1/12
Seria „Nowi tropiciele”:

Podręcznik cz. 1-5

Karty ćwiczeń cz. 1 -5

Karty matematyczne cz. 1-5

Wycinanka

 

 

edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

 

WSiP

 

 

Praca zbiorowa

 

815/1/2017

 
Tiger 1 podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

 

język angielski Macmillan C. Read, M. Ormerod, M. Kondro 863/1/2017
Klasa  II – rodzice SAMI kupują TYLKO religię
„Kochamy Pana Jezusa” religia Gaudium Ks. P. Goliszek AZ-12-01/10-LU-3/13
Seria „Nowi tropiciele”:

Podręcznik cz. 1-5

Karty ćwiczeń cz. 1 -5

Karty matematyczne cz. 1-5

Wycinanka

 

 

edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

 

WSiP

 

 

Praca zbiorowa

815/2/2018
Tiger 2. Podręcznik  + zeszyt ćwiczeń język angielski Macmillan C. Read, M. Ormerod, M. Kondro 836/2/2018
Klasa III – rodzice SAMI kupują TYLKO religię
Przyjmujemy Pana Jezusa. Podręcznik religia Gaudium ks. P. Goliszek AZ-13-01/10-LU-4/14
Nasza szkoła-klasa 3. Pakiet podręczników

 

 

Ćwiczenia z pomysłem cz.1-4

edukacja wczesnoszkolna

 

edukacja wczesnoszkolna

MEN

 

 

WSiP

M.Lorek ,L. Wollman

 

 

A.Borchard, J.Brzózka, K.Janiec, A.Jasiocha,M.Kieryłowicz,

 
 Tiger 3. Podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń język  angielski Macmillan C. Read, M. Ormerod, M. Kondro 673/3/2016
 

II ETAP EDUKACYJNY

Klasy IV-  rodzice SAMI kupują TYLKO religię
Jestem chrześcijaninem. Podręcznik religia WAM ks. W. Janiga AZ-21-01/10
a)Słowa z uśmiechem-Literatura i kultura. Podręcznik klasa 4

b)Słowa z uśmiechem-

Nauka o języku i ortografia. Podręcznik  klasa 4

Słowa z uśmiechem-

Nauka o języku i ortografia –zeszyt ćwiczeń

 

 

język polski

 

 

WSiP

 

 

E. Horwath, A. Żegleń

a) 861/1/2017

 

 

b) 861/2/2017

Wczoraj i dziś. Podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń + atlas

historia NOWA ERA B.Olszewska, W. Surdyk –Fertsch, G. Wojciechowski 877/1/2017
Tajemnice przyrody. Podręcznik  + zeszyt ćwiczeń przyroda NOWA ERA M.Marko-Worłowska, T.Szlajfer, J.Stawarz 863/2017
Matematyka 4 . Podręcznik + zeszyt ćwiczeń cz.1,cz.2 matematyka WSiP B. Dubiecka – Kruk, P. Piskorski 832/1/2017
Steps Plus podręcznik dla klasy IV  + zeszyt ćwiczeń język angielski OXFORD T.Wheeldon, P. Falla,, A. Davis,               800/1/2017
Muzyka 4. Podręcznik muzyka MAC Edukacja T. Wójcik 909/1/2017
Do dzieła! 4. Podręcznik plastyka NOWA ERA J. Lukas, K. Onak 903/1/2017
Lubię to!4. Podręcznik informatyka NOWA ERA M. Kęska 847/1/2017
Jak to działa? 4. Podręcznik technika NOWA ERA L. Łabecki , M. Łabecka 295/1/2017
Klasy V – rodzice SAMI kupują TYLKO język rosyjski i religię
Стүпeни 1 . Podręcznik do języka rosyjskiego dla klasy 4. ( Uwaga!!! To nie jest pomyłka) język rosyjski WSiP B. Gawęcka-Ajchel , A. Żelezik 381/1/2011/2015
Wierzę w Boga. Podręcznik religia Gaudium ks. W.Janiga AZ-22-01/10-LU-2/13
a)Słowa z uśmiechem-Literatura i kultura. Podręcznik klasa 5

b)Słowa z uśmiechem-

Nauka o języku i ortografia. Podręcznik klasa 5

Słowa z uśmiechem-

Nauka o języku i ortografia –zeszyt ćwiczeń

język polski  

 

WSiP

 

 

E. Horwath, A. Żegleń

a) 861/3/2018

 

 

b) 861/4/2018

Wczoraj i dziś. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń + atlas historia NOWA ERA G. Wojciechowski 877/2/2018
Puls życia 5. Podręcznik  + zeszyt ćwiczeń biologia NOWA ERA M. Sęktas, J. Stawarz 844/1/2018
Matematyka 5 . Podręcznik + zeszyt ćwiczeń cz.1,cz.2 matematyka WSiP A. Dubiecka, B. Dubiecka-Kluk 832/2/2018
Steps Plus 5. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń język  angielski Oxford T. Falla, P.A. Davis, P. Shipton, 800/2/2017
Muzyka 5. Podręcznik muzyka MAC Edukacja T. Wójcik 909/2/2018
Do dzieła! 5. Podręcznik plastyka NOWA ERA J. Lukas, K. Onak 903/2/2018
Lubię to!5. Podręcznik informatyka NOWA ERA M. Kęska 847/2/2018
Jak to działa? 5. Podręcznik technika NOWA ERA L. Łabecki , M. Łabecka 295/2/2018
Klasy VI -rodzice SAMI  kupują TYLKO język rosyjski i religię
Wierzę w Kościół . Podręcznik religia Gaudium ks. W. Janiga AZ-23-01/10-LU-2/14
Стүпeни 3 . Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy 6. język rosyjski WSiP B. Gawęcka -Rajchel, A. Żelezik 381/3/2011/2016
Między nami. Język polski 6.

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń wersja B

język polski GWO A.Łuczak, A. Murdzek 445/3/2014
Matematyka z plusem Podręcznik + zeszyt ćwiczeń matematyka GWO M. Dobrowolska, M. Jucewicz 773/3/2016
Wczoraj i dziś. Podręcznik  + zeszyt ćwiczeń historia NOWA ERA Wojciechowski G. 443/3/2014
Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody                 dla klasy 6. + zeszyt ćwiczeń przyroda NOWA ERA J.Stawarz, F. Szlajfer, H. Kowalczyk 399/3/2014
Steps Forward 3. Podręcznik   + zeszyt ćwiczeń język angielski Oxford University Press T. Falla, P. Davis, S. Wheeldon, P. Shipton,                   E. Palczak, M. Szpotowicz 741/3/2015
Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych klasa 6 zajęcia komputerowe NOWA ERA M. Kęska 729/3/2017
Lekcja muzyki 6.  Podręcznik muzyka NOWA ERA S. Kilbach, M. Gromek 589/3/2014/2015
Lubię tworzyć 6. Podręcznik plastyka Grupa Edukacyjna S.A W. Sykut,M. Kwiecień 397/3/2014
Jak to działa?6.  Podręcznik zajęcia techniczne Nowa Era L. Łabecki, M. Łabecka 295/3/2010/2016
Klasa VII – rodzice SAMI  kupują TYLKO religię
Spotykam Twoje Słowo. Podręcznik religia Gaudium Ks. P. Mąkosa AZ-31-01/10-LU-1/12
Myśli i słowa. Podręcznik

 

+ Gramatyka i stylistyka – zeszyt ćwiczeń

język polski WSiP E. Nowak, J. Gaweł

 

Z. Czarniecka – Rodzik

895/2/2018
English Plus Options . Podręcznik   + zeszyt ćwiczeń język angielski Oxford B. Wetz, D. Pye 835/1/2017
Echo 7. Podręcznik   + zeszyt ćwiczeń język rosyjski WSiP B. Gawęcka – Ajchel 805/1/2017
Muzyczny świat 7.  Podręcznik muzyka MAC Edukacja   T. Wójcik 909/4/2017
Do dzieła 7.  Podręcznik plastyka NOWA ERA M. Ipczyńska

N. Mrozkowiak

903/4/2017
Wczoraj i dziś 7. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń + atlas historia NOWA ERA S. Roszak, A. Łaszkiewicz,
J. Kłaczow
906/3/2017
Planeta Nowa 7.  Podręcznik   + zeszyt ćwiczeń                                                               geografia NOWA ERA R. Malarz

M. Szubert

906/3/2017
Puls życia 7. Podręcznik   + zeszyt ćwiczeń                                                               biologia NOWA ERA M. Jefimow, J. Holeczek

B. Januszewska-Hasiec

844/4/2017
Chemia Nowej Ery 7.  Podręcznik   + zeszyt ćwiczeń                                                               chemia NOWA ERA J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin 785/1/2017
Spotkania z fizyką 7. Podręcznik   + zbiór zadań fizyka NOWA ERA G. Francuz – Ornat, T. Kulawik,  M. Nowotny-Różańska 885/1/2017
Matematyka 7.  Podręcznik   + zeszyt ćwiczeń                                                               matematyka WSiP A.Makowski, T. Masłowski,                 A. Toruńska 832/4/2017
Lubię to 7. Podręcznik informatyka NOWA ERA Grażyna  Koba 847/4/2017
Klasa VIII – rodzice SAMI  kupują TYLKO religię
Z Tobą idę przez życie. Podręcznik religia Gaudium Ks. P. Mąkosa AZ-31-01/10-LU-1/13
Myśli i słowa. Podręcznik

 

+ Gramatyka i stylistyka – zeszyt ćwiczeń

język polski

 

WSiP E. Nowak, J. Gaweł

 

Z. Czarniecka – Rodzik

895/2/2018
Repetytorium Ósmoklasisty. Podręcznik   + zeszyt ćwiczeń język angielski Macmillan M. Mann, S. Taylore-Knowles 925/2018
Echo 8. Podręcznik   + zeszyt ćwiczeń język rosyjski WSiP B. Gawęcka – Ajchel 805/2/2018
Wczoraj i dziś 8. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń + atlas historia NOWA ERA R. Śniegocki, A. Zielińska 877/5/2018
Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie szkoły podstawowej Wiedza o społeczeństwie NOWA ERA I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski 874/2017
Planeta Nowa 8.  Podręcznik   + zeszyt ćwiczeń                                                               geografia NOWA ERA T. Rachwał, D. Szczypiński 906/4/2018
Puls życia 8. Podręcznik   + zeszyt ćwiczeń                                                               biologia NOWA ERA B. Sągin, A. Boczarowski,                      M. Sęktas 844/3/2018
Chemia Nowej Ery 8.  Podręcznik   + zeszyt ćwiczeń                                                               chemia NOWA ERA J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin 785/2/2018
Spotkania z fizyką 8. Podręcznik   + zbiór zadań fizyka NOWA ERA G. Francuz – Ornat, T. Kulawik,  M. Nowotny-Różańska 885/2/2018
Matematyka 8.  Podręcznik   + zeszyt ćwiczeń                                                              

 

matematyka WSiP A.Makowski, T. Masłowski,                 A. Toruńska 832/5/2018
Lubię to 8. Podręcznik informatyka NOWA ERA G.  Koba 847/5/2018
Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej. Edukacja dla bezpieczeństwa NOWA ERA J. Słoma 846/2017